x Blijf op de hoogte via e-mail Geen reclame. Beloofd! Maximaal 2 e-mails per week
 
 

Volgen

Terug naar home
 
 

Vragen en antwoorden

 
meer Hoe geef je zin aan je leven?

​2 vrienden in gesprek over de zin van het leven, het echte geluk, de rol van gebed, de spanning tussen uiterlijk en innerlijk leven… 

Hoe geef je zin aan je leven? Door leven te geven. 

Vieren betekent vrij zijn om jezelf te mogen zijn. 

Het gebed is meer dan woorden spreken. Het gebed is de nabijheid bij een vriend, en die vriend in Jezus. 

Jean Vanier is een Canadese katholieke filosoof en stichter van De Ark. Lode Van Hecke is een Belgische monnik en abt van de trappistengemeenschap van Orval.

Gesprek tussen Lode Van Hecke en Jean Vanier van Verse Vis op Vimeo.

 

meer Wanneer wordt gebed of meditatie magie?

Bidden of mediteren om iets te verkrijgen, voor jezelf of voor anderen… Klinkt vertrouwd? Sommige auteurs noemen het smeekgebed het startpunt van élk gebed: je vertrouwt je meest concrete en actuele zorgen toe. Zo blijft je gebed geaard en gaat het niet zweven boven de werkelijkheid. 

Maar als je mediteren of bidden bij smeken blijft, dan bestaat het gevaar dat je het gebed instrumentaliseert. Het wordt een soort magie, een middel om iets te verkrijgen. In het filmpje worden meditatie, gebed en voorwerpen op een magische manier gebruikt. 

Toch kan bidden en mediteren onmogelijke dingen mogelijk maken. Voor christenen omdat het je leert kijken naar de werkelijkheid met de ogen van Christus. Dat maakt alles anders. 

Bron: Verderkijken.org 

meer Zit ik niet te lang achter de computer om echt rust te vinden?

Tv kijken, gamen, surfen, sociale media, mailen, sms’en… Je leven is waarschijnlijk in grote mate gemediatiseerd. Dat is op zich niet slecht. Het kan je kijk verbreden, je verbondenheid verdiepen, je mogelijkheden verruimen... Maar het kan je ook eenzaam maken, leeg, onvoldaan, versnipperd en onrustig. 

Ascese en onderscheiding kunnen je helpen om technologie de juiste plaats in je leven te geven. Dan kan technologie zelfs bijdragen tot je rust. 

Ascese is de wijsheid om te weten wanneer het genoeg is. Bijvoorbeeld beseffen wanneer je ongelukkig wordt van sociale media. Ascese is ook de kracht om grenzen te stellen aan gedragingen die de vrijheid, vreugde en vrede van je hart meer beknotten dan bevorderen. Bijvoorbeeld de kracht om je smartphone een avond uit te zetten, of om je werk of game te onderbreken. Ascese is de uitknop weten staan en hem gebruiken. 

Onderscheiding is de wijsheid om selectief om te gaan met technologie en media. Bijvoorbeeld beseffen dat de vrijheid, vreugde en vrede van je hart meer baat heeft bij wat minder nieuws consumeren en wat vaker surfen naar StartDeStilte of GewijdeRuimte. Sommige films en tv programma’s dragen meer bij tot je rust dan andere. Dat kan je zelf ervaren. Wees daarin eerlijk tegenover jezelf en draag zorg voor je hart, dat meest weerloze in jou. 

meer Ik wil wel mediteren of bidden, maar ik kom er niet toe

Hoewel ik wel tijd wil vrijmaken voor meditatie en gebed, lijken er altijd dringender dingen om te doen: kinderen, werk, huishouden… Heb ik dan toch een momentje vrij, dan lijk ik eerder voor de stilte weg te vluchten. 

Dit is een heel herkenbaar moment in elke gedragsverandering. Het is de overgang van willen en niet kunnen, naar willen en kunnen. Willen is een belangrijke eerste stap, maar je moet het ook nog leren doen en daarna leren volhouden. Een geestelijk begeleider, een groep, een cursus of een regelmatige activiteit waar je bij kan aansluiten, zijn voor velen nuttige hulpmiddelen. 

Dat je wegvlucht voor het stilvallen wijst er ook op dat je ten diepste beseft hoe anders mediteren of bidden is. Meditatie is niet een extra activiteit, maar het loslaten van je actieve greep op het leven. Mediteren is niet iets wat jij doet, maar iets wat je gegeven wordt, als je er ruimte voor maakt. 

Verlang je ernaar om te mediteren of te bidden? Dan is je belangrijkste werk om ruimte te maken. Er zijn veel zaken belangrijk in je leven en er zijn zeker dringender zaken. Maar op lange termijn echt levensnoodzakelijk is dat je ruimte maakt. Verlangen naar stilte is als een weerloos kind dat jou om hulp roept, of als de secretaris-generaal van de Verenigde Naties die jou opbelt voor een klus in het belang van de wereldvrede, een klus die alleen jij kan klaren. 

Nog enkele tips:

 • Wees realistisch. Mik niet te hoog. Al is het maar 5 minuutjes per dag. Begin met te mediteren en te bidden zoals je kan, niet zoals je het nog niet kan. 
 • Maak af en toe wat langere tijd vrij voor meditatie of gebed. Houd een retraite van enkele dagen, alleen of in groep. Zo kan je verlangen naar meditatie of gebed dieper wortelen. 
 • Wees creatief. Zoek naar momenten en manieren van bidden en mediteren die je liggen. Wees niet bang om te variëren. Na een hele dag van zorgen en werken kan het meest eenvoudige, stille gebed te hoog gegrepen zijn. Je geest is daarvoor nog te actief. Maar misschien lukt het wel om te bidden met de rozenkrans of enkele psalmen. Of doe een beeldmeditatie. Lukt ook dat niet? Dan biedt een langzame, aandachtige wandeling of fietstocht in een rustige omgeving misschien soelaas.
 • Ervaar je onmacht om te bidden of te mediteren. De pijn ervan is de keerzijde van je verlangen naar meditatie of gebed. Kan je je aandacht richten op het verlangen? Geef het ruimte in je hart. Laat het groeien. Dan zal het van daaruit als vanzelf ruimte maken in je leven. 
 • Laat je niet ontmoedigen. Voor de meeste mensen is het vinden en volhouden van een goed gebedsleven een levenslange worsteling. Daarin ben je niet alleen. Zelfs één van de grootste heiligen van het gebed, Teresa van Avila, getuigt dat ze 20 jaar lang innerlijke strijd heeft geleverd om te komen tot een leven van gebed.
meer Is mediteren met een mantra geen belemmering voor de Geest?

Niet de naam van God die je herhaalt in de meditatie met een mantra  belemmert de Geest, maar wel je verharde hart. 

Tijdens je mantrameditatie maak je tijd en ruimte om met God in relatie te treden. Je zit stil en ontspannen. Je sluit je ogen. Je herhaalt je korte gebed. Daarbij richt je je aandacht naar binnen. Weg van de gedachten, plannen, zorgen, emoties en wensen waarmee je je leven in een krampachtige greep houdt. Je laat je hart toe om zacht te worden en de Geest die erin woont vrij te laten ademen en waaien waarheen Hij wil. 

Misschien betrap je jezelf erop dat je de mantra krampachtig herhaalt, om ongewenste gedachten op afstand te houden en rust af te dwingen. Je ervaart vanzelf wel hoe vruchteloos dat is. De mantrameditatie is niet gericht op rust, maar op ontmoeting met de Ander. Verwacht alles van de Geest die in jou bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Keer terug naar de mantra en herhaal hem als een stille roep of smeekbede om de Geest. 

Jean Lafrance schrijft dat het voortdurende gebed met een gebedsformule je voorbereidt op het gebed van het hart.

Ik herinner me een oude vrouw die altijd haar rozenkrans bad en die me vroeg of het nog wel nodig was de woorden uit te spreken, want, zei ze, als ik ‘s morgens wakker word, dan merk ik dat mijn hart het Ave Maria zegt. Of het nu gaat om het Jezusgebed, het Wees gegroet of een andere gebedsformule, het gaat erom dat het gebed net zo permanent wordt als onze ademhaling. Uiteindelijk gaat het vanzelf en het kan zelfs verdwijnen om plaats te maken voor het gebed van het hart. 

Van Franciscus wordt gezegd dat hij op het einde van zijn leven niet meer bad. Hij was gebed geworden. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Kan ik een mantra of kort gebed de hele dag door herhalen?

Een kort gebed of mantra regelmatig herhalen doorheen de dag is een krachtige manier om te leven in Gods Aanwezigheid. 

Maar om te spreken van meditatie met een mantra moeten we onze activiteiten stoppen, gaan zitten en iets langere tijd blijven bij het herhalen van de mantra en niets dan dat. Liefst 20 tot 30 minuten. De meditatie zal daardoor dieper wortelen in je hart. Daardoor zal je ook tijdens de dag gemakkelijker kunnen terugkeren naar Gods Aanwezigheid. Lees ook: hoe lang en wanneer mediteren met een mantra

Je moet je geest ook geen geweld aandoen. Ben je bij je kinderen, wees dan met al je zorg en aandacht bij je kinderen. Ben je aan het werk, besteed dan al je zorg en aandacht aan je werk. Ga je bidden, besteed dan al je zorg en aandacht aan je gebed. En voor je het weet zal je in je kinderen en je werk Gods Aanwezigheid gewaar worden. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Waar kan ik bidden of mediteren in groep?

Er bestaat geen centraal overzicht van alle groepsbijeenkomsten die her en der georganiseerd worden. Dat is een gemis, maar op korte termijn niet op te lossen. Toch enkele startpunten.

meer Welk boek kan me helpen stilvallen?

Een kort stukje lezen uit een goed boek kan een goede manier zijn om je stille tijd te beginnen. De heilige en kerklerares Teresa van Avila vertelt in haar levensverhaal dat ze zich lange tijd zelfs niet aan het persoonlijke gebed durfde wagen zonder de steun van een boek. 

Het biddende lezen (lectio divina) is zelfs een gekende manier van bidden en mediteren. We lezen dan niet om ons verstand te vullen met nieuwe informatie. Maar wel om ons hart te openen voor de stille Aanwezigheid die ons tussen de regels toespreekt.

Het spreekt voor zich dat sommige boeken daar beter voor geschikt zijn dan andere. Alle boeken die geschreven zijn vanuit een stille, biddende en mediterende geest, komen in aanmerking. Vaak gaan die ook over het gebed of de meditatie. Maar dat hoeft niet zo te zijn. 

Christenen zullen vaak biddend lezen met: 

 • Bijbelteksten, bijvoorbeeld de evangelielezing van de dag, 
 • hedendaagse spirituele schrijvers, zoals Anselm Grün, John Main...
 • spirituele meesters uit de traditie, zoals Franciscus, Ignatius, Teresa van Avila... 

Welke boeken voor jou geschikt zijn, hangt natuurlijk af van je geloof, je temperament en jouw persoonlijke spirituele weg. Zoek en je zal vinden. Nooit eerder in de geschiedenis was zoveel goede spirituele literatuur binnen handbereid van de gewone leek. 

Bij elke praktijk van meditatie en gebed geven we een eerste aanzet van enkele goede boeken:

Stuur gerust je tips zodat we kunnen aanvullen. 

meer Wat als stilte me angst inboezemt voor de dood en de eenzaamheid?

Dat is niet voor iedereen zo, maar toch heel herkenbaar. Als je echt stilvalt en je actieve greep op het leven lost, word je geconfronteerd met je demonen. Vluchten in uiterlijk lawaai of innerlijke activiteit kan de angst wel (even) sussen, maar je er niet van verlossen. 

De weg van de stilte naar de innerlijke vrede gaat door de angst en het sterven aan jezelf heen. 

 • Vasthouden aan de methode die je gekozen hebt, kan je helpen om de angst uit te houden.
 • Goede lectuur kan je perspectief bieden op de weg. Pioniers van de stilte zijn je voorgegaan, zowel naar de toppen als naar de donkerste dalen van het land van de stilte. Hun teksten lezen, kan je troosten en moed geven om door te gaan. 
 • Regelmatig stilvallen, mediteren of bidden in groep kan een enorme steun zijn. Net als persoonlijke geestelijke begeleiding. 
 • Je angst kan er ook op wijzen dat je voor een spirituele drempel staat en dat je je beeld van de stilte moet aanpassen om verder te kunnen groeien. Is de stilte voor jou een onpersoonlijke en vijandige leegte, dan is angst een vrij normale reactie. Ontdek je in de stilte gaandeweg een persoonlijke en liefdevolle aanwezigheid die jou opvangt als je je greep op jezelf loslaat, dan kan je leren je daaraan toe te vertrouwen. De paradox is dat je de stilte pas als persoonlijk en liefdevol gaat ervaren, als je haar aanspreekt als persoon. Dat is de spirituele stap van mediteren naar bidden
meer Waarom maken jullie deze site?

Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt.

 • In de eerste plaats om jou en zoveel mogelijk mensen te laten proeven van praktijken waarmee je stilte kan ervaren en integreren in je leven. Het brede aanbod van de site spreekt heel je menselijke vermogen tot stilte aan: psychologisch, lichamelijk, spiritueel en religieus. 
 • Waarom neemt het Studiecentrum Kerk en Media dit initiatief? Omdat in de lange contemplatieve traditie van de Katholieke Kerk een schat aan ervaringen en wijsheid van stiltezoekers verborgen ligt. Monniken en andere biddende christenen van alle eeuwen hebben ondervonden dat stilte één van de bevoorrechte plaatsen is waar je de kern van het christelijke geloof zelf kan ervaren: een persoonlijke relatie met de levende God. Het internet is dan weer een uitstekend hulpmiddel om stilvallen, mediteren en bidden zelf te leren ervaren. 
 • Waarom werken experten in meditatie en gebed vrijwillig mee? Omdat zij in hun bidden en mediteren mochten proeven van een bron van leven en beseffen dat dit niet voor hen alleen bedoeld is. Het mag stromen naar andere mensen. Het goede nieuws vertellen is hun roeping en voor sommigen ook deel van hun ambt als priester. 
 • Waarom werken creatieve professionals mee? Omdat zij graag hun creatieve talenten inzetten en aanscherpen. En omdat ze daar nog voor betaald worden ook. 
meer Hoe gaan christelijke en boeddhistische meditatie om met het ego?

Interessante, maar moeilijke vraag. Een heel leven van spirituele beoefening zal steeds nieuwe facetten van het antwoord aan het licht brengen. Twee religies met elkaar vergelijken is ook bijzonder delicaat. Toch stippen we enkele mogelijke raakvlakken en verschilpunten aan.

Overeenkomst: de weg van de onthechting

Christelijke en boeddhistische spiritualiteit hebben met elkaar gemeen dat ze erop gericht zijn om losser te komen van je ego, je ikkigheid, je zelfzucht, je voortdurende mentale activiteit om een beeld van jezelf (en van God) in stand te houden. In het boeddhisme omdat het ego als een op zichzelf bestaand iets een illusie is en bron van lijden. In het christendom omdat het ego niet onze diepste identiteit weerspiegelt. 

Om te ontdekken wat dan wél werkelijk en wezenlijk is, wijzen de christelijke en boeddhistische spiritualiteit een weg aan van verinnerlijking en onthechting. Christelijke mystici noemen dat zelfs een sterven aan zichzelf

Beide tradities delen ook sommige van de praktijken die worden aangeboden om die weg te gaan. Mantrameditatie bijvoorbeeld. Een mantra of gebedswoord herhalen, in al zijn eenvoud, ontmaskert de voortdurende activiteit van het ego dat denkt, plant, oordeelt, begeert, fantaseert… Andere praktijken zijn dan weer erg verschillend.

Verschil: leegte of God als ultieme realiteit

Over de ultieme realiteit waarmee we in aanraking komen op de weg van de onthechting hebben de christelijke en boeddhistische tradities verschillende beelden.

Voor de boeddhist lost het illusoire ego op in een oneindig bewustzijn, zoals een druppel in de oceaan. Je bent leegte en lost op in leegte. Geen doodse leegte, maar een die zindert van leven. Dat beseffen en ervaren is verlichting, het einde van het lijden en het begin van een geheel andere kijk op de werkelijkheid.

Voor de christen is het einddoel ontmoeting en zelfs vereniging met God. Je ontdekt dat niet iets, maar iemand jou opvangt als je de kramp van het ik lost. Iemand die jou onvoorwaardelijk bemint en die jij kan aanspreken en beminnen als een persoon, een Gij. Christenen gebruiken dus niet het beeld van de druppel en de oceaan voor de vereniging tussen God en mens, maar eerder het beeld van geliefden die naar elkaar verlangen en zich verenigen. Sterven aan jezelf doe je niet voor jezelf, maar om de Ander alle ruimte te geven in je leven. Je begint in te zien dat al wat leeft in jou, Zijn gave is, elk moment. Je diepste wezen is God zelf die in jou woont. Dat herkennen is verrijzeniservaring. Paulus schreef over zo’n ervaring: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij (Gal 2,20). Je wordt ten volle mens wanneer Christus in jou verrijst en je Hem herkent als je meest intieme zelf, intiemer dan je ik

Volgens de Dalai Lama kan je je aan het begin van je spirituele weg gerust laten inspireren door verschillende religies. Maar zoals je voor hogere studies een specialisatie kiest, zo zegt hij, zal je keuzes moeten maken als je spiritualiteit zich verdiept. Anders kom je niet vooruit. 

Overeenkomst: beelden schieten tekort 

Maar is de ultieme realiteit voor christenen en boeddhisten ook werkelijk anders, los van onze beelden ervan? De beschrijvingen van boeddhistische en christelijke mystici die al tijdens dit leven een voorsmaakje ervaren, tonen soms verrassende gelijkenissen. 

Al kan dat evengoed een bijverschijnsel zijn van het feit dat zij allen taal gebruiken om iets te zeggen dat eigenlijk onzegbaar is. Ook daarover is er overeenstemming: taal en beelden zijn ontoereikend en niet gelijk aan de beschreven werkelijkheid, of dat nu de levende leegte of God is. 

Verschil: al tijdens dit leven of na de dood

Voor boeddhisten is er na de herkenning dat ik en Gij leeg zijn, opnieuw alle ruimte voor een ik en een Gij. Niet als afgescheiden dingen, maar als wezenlijk aan elkaar gelijk: één levende en bewuste werkelijkheid.

De christelijke spiritualiteit blijft de andersheid van God tijdens je leven benadrukken. Hij toont zich wel, maar je verlangt altijd meer naar Hem. Pas na je lichamelijke dood zal je verlangen naar God verzadigd worden. Je blijft als christen ook een heel leven geplaagd door ikkigheid. Zelfs na piekervaringen waarin je een voorsmaakje krijgt van de vereniging. Dat was ook voor Paulus zo (2 Kor 12,7). Maar in plaats van dat een spirituele tekortkoming te noemen, beroemt hij zich op zijn menselijke zwakheid. Omdat het een blijvende herinnering is om niet op eigen kracht te steunen, maar alleen op Gods genade. En omdat Gods werkzaamheid in heel gewone, ikkige mensen, net de tedere kracht van Christus zichtbaar maakt (2 Kor 12,9). 

Verder lezen

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Waarom zou ik levensgebed doen?

Een goede vraag die je kan stellen voor elke vorm van gebed. Waarom bidden? 

Af en toe verschijnen er artikels over het nut van bidden en mediteren. Het zou stress verminderen, de bloeddruk verlagen en zo meer. Dat is misschien wel waar. En toch is het beter om bidden niet te beschouwen als iets nuttigs. Je bidt niet om je beter te voelen, maar wel om dichter bij God te komen, om je te openen voor Zijn liefde, om je te laten raken door Zijn Woord, om Zijn verlangen met jou te ontdekken…

Levensgebed helpt je om Gods werkzaamheid op het spoor te komen in je dagelijkse leven. Gods aanwezigheid is meestal niet iets uitzonderlijks of spectaculairs. Het is zoals een stille bries, discreet, zacht, teder, intiem, klein, kwetsbaar… Je leven is er vol van. Alleen is je spirituele gevoeligheid misschien onvoldoende ontwikkeld om het altijd op te merken. 

Regelmatig levensgebed maakt je fijngevoeliger en "gehoor"zamer voor Gods aanwezigheid in het gewone leven. Je beseft duidelijker wat jou meer tot leven brengt. Omgekeerd zie je scherper wat je van het leven wegtrekt. Levensgebed doet je bewuster leven en groeien als mens.

Levensgebed: leer bidden met de gebeurtenissen van je leven

meer Wanneer is bidden echt gebed?

Het is moeilijk en erg delicaat om gebed te beoordelen. Je kan geen punten geven aan gebed. 

Je kan hoogstens nagaan of je de juiste omstandigheden hebt verzorgd: 

 • een rustige omgeving, 
 • een goed moment van de dag, 
 • een oprechte poging om je te concentreren en je hart te openen, 
 • trouw aan je methode,
 • je houden aan je gebedstijd… 

Het is goed om je af en toe af te vragen of je manier van bidden je op dit moment nog wel dichter bij God en bij jezelf brengt. Helpen de plaats, de duur, het tijdstip en de methode je nog wel om je hart te openen voor Zijn aanwezigheid? Of ervaar je belemmeringen? Het antwoord is voor iedereen verschillend! Kijk eerlijk in je eigen hart.  

Wat er voor de rest gebeurt in je hart weet God alleen. Misschien lijkt je gebed heel droog, eenzaam, leeg, chaotisch… Toch kan het vruchtbaar zijn. Omgekeerd kan het erg spannend of troostend lijken, terwijl je achteraf beseft dat je niet God hebt gezocht, maar je eigen goed gevoel. Het belangrijkste is om gewoon je tijd te blijven geven aan God, wat Hij er ook mee wil doen. 

Een vergelijking kan deze paradox misschien verhelderen. Stel dat je besluit om regelmatig te fietsen om je conditie te verbeteren. Sommige dagen heb je de wind tegen en lijk je maar niet vooruit te komen. Het is écht ploeteren en afzien. Maar net die vernedering bevestigt je voornemen dat je nu toch écht iets aan je conditie moet doen. Bovendien zal net op die lastige dagen je conditie verbeteren. 

Andere dagen heb je de wind van achteren. Het is echt genieten en het gaat als vanzelf. Maar net dan bestaat het gevaar dat je je op de borst gaat kloppen en denken dat je nu toch al fantastisch vooruit bent gegaan. Mag je dan niet genieten van het gemakkelijke tochtje? Natuurlijk wel, maar vergeet niet de wind te bedanken voor het zetje. 

meer Gebruiken gebed en liturgie het beste veel of weinig woorden?

Een moeilijke vraag. Verschillende mensen zullen verschillend antwoorden. Voor de ene zijn veel woorden een hulp. Voor de andere een belemmering. De ene verkiest te luisteren naar het Woord van God zonder bijkomende commentaar. De ander put dan weer kracht uit een goede toelichting en uitleg. Sommige mensen groeien in hun gebedsleven naar meer stilte en eenvoud. Anderen voeden zich duurzaam aan uitvoerig mondgebed. Zo heb je ook in de liturgie voorgangers die weinig eigen woorden toevoegen aan de liturgische teksten. Anderen zijn daarin dan weer heel genereus.

Wat is het beste? Het komt er op aan te ontdekken wat jou helpt om je te openen voor Gods aanwezigheid. Want dat is de uiteindelijke bedoeling.

 • Ervaar in alle eerlijkheid wat verschillende vormen van gebed en liturgie met jou doen.
 • Praat erover met buitenstaanders.
 • Vertrouw erop dat er een gebedsvorm en liturgische gemeenschap is waarin jij kan thuiskomen, ook al heb je ze nog niet gevonden.
meer Kan ik levensgebed met mijn (klein-)kinderen doen?

Het levensgebed is bijzonder geschikt voor kinderen. ‘s Avonds biddend terugblikken op de voorbije dag is een rustgevende en natuurlijke manier om de dag af te sluiten. Danken, om vergeving vragen en kijken naar de dag van morgen. Het gaat vanzelf.

Doe het bijvoorbeeld samen met je (klein-)kind net voor het slapen gaan. Volg de grote lijnen van het levensgebed. Oefen eerst zelf een paar keer met de audiomeditaties.

 1. Vraag in je eigen woorden aan God om aanwezig te zijn tijdens jullie gebed.
 2. Vraag je (klein-)kind om terug te kijken naar de afgelopen dag. Je kan elke dag een iets andere vraag stellen: wat maakte je vandaag gelukkig, of net verdrietig, wie was er vandaag bijzonder voor jou, wat heb je vandaag meegemaakt…? Ga niet analyseren, oordelen of naar oplossingen zoeken. Blijf bij de ervaring.
 3. Wil hij/zij God danken voor iets of iemand?
 4. Wil hij/zij om vergeving of hulp vragen voor iets?
 5. Bid tot slot samen een Onze Vader, een Weesgegroet of een ander vertrouwd gebed.

Je (klein-)kind kan zo ervaren dat samen bidden een intiem moment van samenzijn en van ontmoeting is, met zichtzelf, met elkaar en met God. Niet vreemd, maar net heel concreet. 

Levensgebed: leer bidden met de gebeurtenissen van je leven

meer Hoe kan ik stilvallen, bidden of mediteren met mijn kinderen?

Een goede vraag die veel ouders bezighoudt. Maar moeilijk om kort te beantwoorden. Want zoveel hangt af van je eigen spiritualiteit of geloof als vader of moeder, van de leeftijd en het karakter van je kinderen, van je gezinsrelaties en van je gezamenlijke manier van opvoeden.

We stippen 3 domeinen aan. Stuur ons gerust je eigen ervaringen zodat we kunnen aanvullen.

Wees er als moeder of vader 

Je eerste roeping als vader of moeder is om er te zijn voor je kinderen, aandachtig, zorgzaam, liefdevol, als een hele mens, gevoelig voor de behoeften van je kind, met heel je eigen spiritualiteit en geloof. 

Dat lijkt misschien evident en misschien denk je dat het weinig te maken heeft met meditatie en gebed. Maar het is het grootste spirituele geschenk dat je je kinderen kan geven. Jij mag voor hen beeld zijn van een Vaderschap of Moederschap dat jou overstijgt. 

En vergis je niet. Met heel je wezen liefdevol aanwezig zijn als moeder of vader is één van de moeilijkste spirituele oefeningen. Blijf dus groeien in je eigen beoefening van stilte, meditatie of gebed. Je kan het goed gebruiken. 

Stimuleer innerlijkheid en fantasie

Meditatie en gebed wellen spontaan op in een hart dat stil is. Als ouder kan je een klimaat helpen scheppen waarin je kinderen hun eigen innerlijke leven kunnen ontdekken en ontplooien. 

Is er naast alle activiteiten en prikkels (die hun nut hebben) ook ruimte voor stille, ingekeerde momenten? Een rustige natuurwandeling, samen in het gras liggen en naar de lucht kijken, een verhaaltje voor het slapen gaan, naast elkaar in de zetel een boek lezen of naar rustige muziek luisteren…

Heel geschikt voor jonge kinderen (vanaf 5 jaar) zijn bijvoorbeeld de geleide meditaties en visualisaties van Marneta Viegas. Ze kunnen gerust dienen als verhaaltje voor het slapen gaan. Iets oudere kinderen zullen het leuk vinden om samen met jou te Mediteren met YouTube. Pas de filmpjes en de vragen nadien aan aan de leeftijd en gevoeligheden van je kind. 

Wie gelovig is, kan Bijbelverhalen vertellen of voorlezen uit een kinderbijbel. Uitleggen hoeft niet. Je kan wel vragen wat je kind fijn of droevig vond. 

Deel je eigen meditatie of gebed op het niveau van je kind

Wil je samen mediteren of bidden met je kinderen, dan heb je misschien iets aan deze tips.

 • Blijf dicht bij je eigen meditatie of gebed. Je kan maar doorgeven wat je zelf ten diepste bezit. Laat je kinderen (af en toe) gewoon aanwezig zijn terwijl je mediteert of bidt. Ze hoeven niet mee te doen.
 • Vraag eens aan je kind hoe er op school met stilte, meditatie of gebed wordt omgegaan. Of praat erover met de leerkracht. Misschien kan je daar wat van opsteken. 
 • Pas je altijd aan aan de mogelijkheden van je kind. Mediteren met een mantra kan bijvoorbeeld heel goed met kinderen, maar begin met slechts enkele minuten. Dat geldt ook voor stille momenten. Bijvoorbeeld nadat je samen een kaarsje hebt aangestoken. Ook eucharistische (stille) aanbidding is geschikt voor kinderen, als je de duur maar aanpast, en bijvoorbeeld afwisselt met een gezongen refrein.
 • Samen het Onze Vader, een Weesgegroet, het Eer aan de Vader of de Geloofsbelijdenis bidden kan ook. Later misschien zelfs een tientje. Maar geen hele rozenkrans. Laat kinderen ook niet te veel verschillende gebeden van buiten leren. De genoemde zijn ruim voldoende. Het is beter om vervolgens je kinderen te leren bidden met hun eigen woorden en gevoelens. Je kan hiervoor een eenvoudige vorm gebruiken van het levensgebed.
 • Een geschikte plaats in huis kan helpen, net als een aandachtige maar comfortabele  gebedshouding. 
 • Overleg altijd met je partner voor je je kinderen laat kennismaken met meditatie of gebed. Opvoeden doe je samen. Is je partner tegen, doe het dan niet, hoe moeilijk dit ook voor je is. Blijf zelf het innerlijke werk doen dat je wel kan doen. En vertrouw erop dat je kinderen hun eigen spirituele weg mogen gaan.
meer Mag ik bidden tijdens mijn menstruatie?

In het christendom is daar geen enkel bezwaar tegen. Jezus Christus zou volgens de evangelist Lucas zelfs een vrouw van bloedvloeiing hebben genezen (Lc 8,43-44). In het Hebreeuwse mensbeeld waaruit de Jezus-beweging is ontstaan, is het lichaam geen minderwaardig omhulsel voor een hogere ziel. Wij zijn ons lichaam en Jezus geneest door direct lichamelijk contact. 

Ook yoga (zonnegroet) mag gerust tijdens je menstruatie, behalve de kopstanden. 

Wees vooral vriendelijk voor jezelf als het allemaal wat moeilijker gaat. Je kan ook je pijn of beperkte concentratie aan Christus aanbieden als gebed van een arme van geest

In andere religies bestaan soms andere opvattingen over bidden tijdens je menstruatie. 

meer Klopt het dat je van meditatie met een mantra betere orgasmes krijgt?

Dat is best mogelijk, al hebben we er geen bewijs voor. Rust, liefde, heelheid, vrede zijn allemaal vruchten van de christelijke meditatie met een mantra. Die ervaar je niet alleen in je geest, maar ook met je lichaam. Mogelijk is dat de reden waarom ze je liefdesleven liefdevoller en gezonder kunnen maken. 

Maar is dat het doel van je meditatie? Voor de christelijke mantrameditatie is het doel aanwezig zijn bij de Aanwezige, je verenigen met God in Christus. Het grappige is dat die onuitsprekelijk intieme band tussen mens en God vaak beschreven is met beelden ontleend aan de liefde tussen man en vrouw, bijvoorbeeld in het Bijbelse Hooglied en in de christelijke liefdesmystiek. Misschien is het orgasme slechts een voorsmaakje van de liefde waarnaar we verlangend mogen uitzien…

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Mag ik als christen transcendente meditatie of mindfulness doen?

Kan je met je hart bij God en bij Jezus blijven? Maakt het je hart meer open voor God? Dan kan je als christen gerust deze praktijken gebruiken. De Katholieke Kerk laat de gelovige daarin vrij.

Enkele tips:

 • Wees eerlijk voor jezelf en vertrouw op je hart (je geweten). 
 • Praat er regelmatig over met buitenstaanders. 
 • Blijf daarnaast ook bidden of christelijk mediteren. 
 • Voel je twijfel? Probeer dan een christelijke vorm van contemplatie of mediteren met een mantra. Ook in de christelijke traditie kan je leren mediteren en contemplatief leven.
meer Moet ik in de leer gaan bij een boeddhist of een christen?

Ik ben niet gelovig en niet gebonden aan een traditie. Maar ik ben wel spiritueel ingesteld en zoekende. Maakt het dan een verschil of ik in de leer ga bij een boeddhist of een christen? Hoe kan ik kiezen? 

Iedereen heeft zijn persoonlijke spirituele weg te gaan. In alle vrijheid. Volg je hart in alle eerlijkheid en openheid. Je mag erop vertrouwen dat je hart in staat is om wanneer het nodig is onderscheid te maken en te kiezen voor waarheid, schoonheid, liefde, het goede…

Op je weg zullen er momenten zijn van keuze, misschien zelfs van ommekeer, maar ook momenten dat je proeft en kennismaakt. Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tes 5,21). Zelfs als je ervoor kiest om christen of boeddhist te zijn, zal je moeten onderzoeken bij welke van de vele spirituele stromingen binnen die traditie jij je thuis voelt. 

Volgens de Dalai Lama kan je je aan het begin van je spirituele weg gerust laten inspireren door verschillende religies. Maar zoals je voor hogere studies een specialisatie kiest, zo zegt hij, zal je keuzes moeten maken als je spiritualiteit zich verdiept. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de weg van een christen en die van een boeddhist. Zoals de spiritualiteit van de jezuïeten niet dezelfde is als die van de karmelieten. Er is maar één manier om die verschillen te leren kennen en uiteindelijk te kunnen kiezen: de weg gaan. 

Wat kan je helpen?

 • Goede boeken. Een toegankelijk boekje van een katholiek over de overeenkomsten en verschillen tussen christendom, boeddhisme, jodendom, hindoeïsme en islam is Geloof voor beginners van Anselm Grün.
 • Gesprekken met vrienden en andere zoekers. Spirituele vriendschappen.
 • Groepsbijeenkomsten, conferenties, retraites, cursussen… Zie bijvoorbeeld de evenementen op onze Facebook-pagina.
 • Gesprekken met geestelijke begeleiders.

De Dalai Lama raadde westerlingen ooit aan om te beginnen bij hun eigen, christelijke, traditie en de wortels daarvan te herontdekken. Maar evengoed mag je erop vertrouwen dat de weg jou kiest eenmaal je besluit om op pad te gaan en te blijven. 

meer Mag ik als gelovige mijn rozenkransgebed vervangen door meditatie?

God verlangt dat we Hem zoeken en beminnen. Elk bidden en mediteren dat daar uitdrukking aan geeft, zal je helpen groeien in je geloof. 

Het is goed om als gelovige op zoek te gaan naar die vorm van gebed of meditatie waarin je kan openbloeien voor Gods liefde. Merk je dat je de rozenkrans op automatische piloot bidt, meer uit plichtsbesef dan uit liefde, misschien zelfs met tegenzin? Dan kan het tijd zijn om een andere gebedsvorm te proberen. Misschien verlang je wel naar een eenvoudiger manier van bidden, zoals christelijke meditatie met een mantra?

Nog enkele punten om bij stil te staan:

 • Ook in het rozenkransgebed kan je mediteren over het leven van Jezus. Misschien wil je dat aspect van het rozenkransgebed meer aandacht geven? Je kan het hier uitproberen met de blijde mysteries
 • Je kan gerust de rozenkrans afwisselen met andere christelijke vormen van meditatie. Ze zullen elkaar wederzijds versterken en verrijken. 
 • Om smaak te blijven vinden in het gebed heb je af en toe afwisseling nodig. Maar je gebed kan zich maar verdiepen als je ook leert trouw te zijn in dorheid. Soms ontneemt God ons de smaak in het gebed om ons de kans te geven ons gebed uit te zuiveren en trouw te leren zijn aan Hem. Zoeken we God, of zoeken we het genot van het bidden en zijn genade? Wees eerlijk en laat je leiden door je hart. Een gesprek met een geestelijk begeleider kan een grote hulp zijn. 
meer Wat als ik moeite heb met “methodes” voor meditatie en gebed?

Zijn methodes niet te doelgericht? Hechten ze niet te veel waarde aan het ik dat iets wil bereiken? 

Interessante en actuele vragen waarover je héél veel kan zeggen. We geven slechts enkele aanknopingspunten waarmee je hopelijk een volgende stap kan zetten op jouw persoonlijke weg. 

Methode is gestolde ervaring

Voel je weerstand tegen het woord methode? Dan kan je evengoed spreken van praktijk, of discipline, of weg, of spirituele traditie. Die woorden drukken natuurlijk niet exact hetzelfde uit. Maar ze wijzen allemaal in de richting van een samenhangend geheel van gebruiken, aanwijzingen, gedragingen, regels, tips, wijsheid, kennis… Je kan het ook gestolde ervaring noemen. 

We hebben natuurlijk allemaal onze hoogst persoonlijke weg te gaan. Maar we mogen daarbij steunen op de gestolde ervaring van vele generaties die ons zijn voorgegaan. 

Methode is een middel, geen doel

Het woord methode geeft goed aan dat ons mediteren en bidden geen doel op zichzelf is. Het zijn middelen. Voor christenen is het doel de ontmoeting en de vereniging met God in Christus. Voor boeddhisten zal dat doel anders zijn, ook als ze gelijkaardige praktijken toepassen zoals mantrameditatie. 

Het doel voor ogen houden, kan je behoeden voor de valkuil om angstvallig en krampachtig vast te houden aan de methode. Dan maak je van de methode een afgod. Christenen bidden in de psalmen letterlijk: steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer (Ps 16). 

Het doel ligt voorbij alle methodes

De methode alleen is onvoldoende om het doel te bereiken. Onze inspanning om God te bereiken, kan alleen slagen als God ook naar ons toekomt. Dat is de genade. Hetzelfde kan je zeggen van de stilte. Vele spirituele meesters benadrukken dat ons verlangen naar stilte en naar God al genade is. 

Als we het doel bereiken, hebben we geen methode meer nodig. In de hemel zullen we niet bidden, maar van hart tot hart communiceren met God, zonder methode en zonder belemmeringen. Op topmomenten in ons spirituele leven mogen we daar misschien even van proeven. Dan is het natuurlijk passend dat je alle methodes laat vallen. Johannes van het Kruis merkt ironisch op dat als je je eindpunt bereikt en toch nog op weg wil gaan om het eindpunt te bereiken, je van het eindpunt verwijderd zal raken. 

Maar zelfs de grootste mystici, zoals Teresia van Avila, waarschuwen dat als die topmomenten voorbij zijn, we toch weer onze inspanning om te bidden en te mediteren moeten oppakken. 

Trouw aan een methode behoedt je voor oppervlakkigheid

Als je je verdiept in een christelijke gebedstraditie dan merk je dat het accent gaandeweg verschuift van dat wat ik doe naar dat wat mij geschonken wordt (de genade) en vervolgens naar diegene die schenkt. Methode en het ik verschuiven naar de achtergrond naarmate je je verdiept. 

Veel mensen ervaren die omvorming als moeilijk en pijnlijk. Zelfs als een proces van sterven aan je ik. Trouw blijven aan een traditie kan je behoeden voor de valkuil om op die moeilijke momenten weg te lopen. Om spiritueel te gaan shoppen. Want dan blijf je oppervlakkig en mis je de kans om in de diepte van je bestaan te duiken.

Een andere valkuil is dat je te snel wil gaan. Je kan je ik maar loslaten in de mate dat je geworteld bent in liefde en trouw. 

Kies de methode die past bij je persoon

Verschillende spirituele tradities hebben niet alleen verschillende methodes. Ze verschillen ook in de mate waarin ze methodes belangrijk vinden. De ignatiaanse spiritualiteit van de Jezuïeten, bijvoorbeeld, maakt veel ruimte voor systematiek en methode. In de Karmelitaanse spiritualiteit zijn methodes van ondergeschikt belang en primeert het liefdevol aanwezig zijn bij de Aanwezige. 

Het is belangrijk dat je de tijd neemt om een spirituele traditie te vinden die past bij je temperament en die jouw diepste verlangen aanspreekt. Heb je die gevonden? Oefen je dan in trouw, ook in de moeilijke momenten. 

meer Ik vind het moeilijk om tijdens het mediteren mijn verbeelding te laten werken

De ene persoon kan makkelijk met zijn verbeelding bidden of mediteren. De ander niet. Soms verandert dit tijdens je leven. Soms niet. Op zich maakt dat niet zoveel uit. Bedoeling is om erachter te komen welke praktijk jou het meeste helpt om echt de stilte en de innerlijkheid in te gaan.

Misschien is het voor jou een goed idee om een meditatiepraktijk te proberen die minder of niet via de verbeelding werkt, zoals meditatie met een mantra.

In de traditie is er sprake van een groeiweg in de meditatie die loopt van praktijken die veel van het verstand en de verbeelding verwachten (zoals bidden met de Bijbel) naar praktijken die gericht zijn op louter zijn, liefdevolle aanwezigheid en contemplatie. Maar dit kan gerust een leven lang duren. En het hoeft niet voor iedereen zo uitgesproken te verlopen. Wek de liefde niet voordat zij het wil is een voorzichtige raad uit het Hooglied. Maar als je verbeelding het laat afweten, dan is het waarschijnlijk tijd om de contemplatie te leren kennen.

meer Kan ik nog mediteren of bidden als ik mij door ziekte niet meer kan concentreren?

Het is zeker zo dat ziekte je kan beletten om te mediteren of te bidden zoals je dat gewoon bent of zoals je het zou willen. Bovenop je ziekte moet je dan het verlies verwerken van wat niet meer kan. 

Maar ziekte kan je ook brengen tot andere, meer eenvoudige, vormen van meditatie en gebed. Meditatie met een mantra of kort gebed, Jezusgebed, bidden met de rozenkrans, een blik op het kruis, eenvoudig met je pijn en in je hart bij God aanwezig zijn...

Ook het heel persoonlijke levensgebed kan helpen. Wat waren de lichtpuntjes in je dag? Het licht dat door het raam valt, een bezoekje, het gebaar van een verpleegster… Door aandachtsonderzoek leer je opmerken wat van belang is en laat je het niet ondersneeuwen. De Franse schrijfster Christiane Singer komt tot de verrassende vaststelling dat ze tijdens haar terminale ziekte met meer aandacht leeft dan ervoor:

Zondag 28 januari. Het is zeven uur. Ik heb mijn toilet al gemaakt met behulp van zuster C. Ik rust uit alsof ik zware arbeid heb verricht. In dit trage ritme is niets zonder betekenis, alles heeft zijn eigen waarde en geeft, elk op zijn manier, kleur aan de dag. Er waren te veel dingen die ik vroeger deed zonder daar mijn hart in te leggen. Daardoor wist ik nooit hoe het kwam dat zich gaandeweg de dag een verlies aan kwaliteit voordeed. Dat hing gewoon samen met het verlies aan intensiteit, het verlies aan contact tussen mijn geweten en de handelingen die ik verrichtte. 

Ben je gelovig, dan kan ziekte en pijn een gelegenheid zijn om je meer en meer te verenigen met de gekruisigde Christus. Jezus heeft de pijn die een mens kan lijden meegemaakt. Hij is in jouw pijn aanwezig. Meer zelfs. Hij heeft getoond dat jezelf wegschenken, vertrouwend op God, een bron van onvermoed leven kan zijn. Ziekte, pijn en zelfs sterven kunnen spiritueel de meest vruchtbare momenten uit een mensenleven zijn. 

Als lectuur mogelijk is, in kleine porties misschien. 

Christiane Singer. Laatste fragmenten van een lange reis. Dagboek van de Franse schrijfster Christiane Singer over de laatste maanden van haar leven. 

Er zit niets anders op dan zijn leven te verliezen - het leven waarvan wij altijd maar één kant wilden zien: nooit al je geld durven zetten op de ‘innerlijke mens’, op de oneindigheid die in ons woont. Niet de dwaze vervoering aandurven … niet in zijn eigen diepten durven duiken alsof men zich van een klif omlaag stort. 

Bieke Vandekerckhove. De smaak van de stilte. Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen. Autobiografisch verslag van een leven met ALS én meditatie. 

Bij onszelf wonen is dus uiterst moeilijk, maar ik ervaar het als het meest zinvolle dat we kunnen doen. Onszelf en dat dode punt in ons niet ontvluchten. De innerlijke onrust uithouden. Geduldig wachten tot het innerlijke geraas verstomt. En verwonderd ontdekken dat we in en door de stilte nieuwe ogen krijgen, een nieuw hart. 

Thérèse van Lisieux. Mijn levensverhaal. Autobiografie van de heilige, kerklerares en mystica. Gestorven op 24-jarige leeftijd na een pijnlijke strijd tegen tuberculose. 

Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, een eenvoudige blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde midden in een beproeving of bij vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel verruimt en me verenigt met Jezus. ... Ondanks deze beproeving die me elke genieting ontneemt, kan ik toch uitroepen: Heer, U brengt me in verrukking door alles wat U doet. Bestaat er een grotere vreugde dan voor uw liefde te mogen lijden?

Elisabeth van Dijon. Geschriften. Brieven en retraites van een religieuze die op 26 jaar overlijdt aan de slepende ziekte van Addison, een nierstoornis. 

Wat belang heeft het wat we voelen. Hij is de Onveranderlijke. Hij blijft steeds dezelfde. Zoals Hij gisteren van je hield, zo houdt Hij ook vandaag van je en zo zal Hij ook morgen van je houden, zelfs als je Hem pijn deed. Denk eraan dat de ene afgrond de andere oproept. De afgrond van je onmacht … roept naar de afgrond van zijn barmhartigheid. 

Psalmen. Bijvoorbeeld psalm 13. 

Hoelang nog, Heer, vergeet Gij mij geheel? Hoelang nog blijft Ge uw gelaat voor mij verbergen? Hoelang nog moet mijn ziel die smart verduren, mijn hart verdrietig zijn dag in dag uit? Hoelang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God! 

meer Wat doe ik tegen vermoeidheid als ik mediteer of bid?

Mediteren en bidden is verwijlen bij de bron van je leven. Het geeft je nieuwe energie en zin. 

Maar het moet je niet verwonderen dat je lichamelijke en geestelijke vermoeidheid aan de oppervlakte komen als je stilvalt. Misschien val je zelfs in slaap. Gebeurt dit maar af en toe, maak je er dan niet druk over. Gun je lichaam de rust die het nodig heeft. Stel gewoon vast dat je moe bent en neem de draad van je meditatie weer op als je wakker wordt. 

Heb je systematisch last van vermoeidheid of slaperigheid tijdens je meditatie, beluister dan eerlijk voor jezelf wat dit over je leven en je bidden vertelt.

 • Ben je ’s morgens of net ‘s avonds te moe om te bidden? Experimenteer en zoek het beste moment van de dag voor jouw stiltetijd.
 • Gun je je lichaam wel voldoende waar het recht op heeft? Voldoende slaap, ontspanning en lichaamsbeweging in een rustige omgeving. Gezond eten en drinken. Is dat het geval en ben je toch systematisch fysiek moe, ga dan eens naar je huisarts.
 • Om de subtiele bewegingen van je geest in meditatie en gebed te kunnen smaken, moet je wennen aan een lager niveau van prikkels en van activiteit. Gun je je geest die ademruimte tijdens je dag? Neem je voldoende afstand?
 • Misschien geeft een andere gebedsmethode je nieuwe zin en energie om te bidden. Wat je vroeger hielp, werkt misschien niet meer voor jou. De beste gebedsvorm is degene die je hier en nu helpt om je te openen voor Gods aanwezigheid.
 • Vermoeidheid kan ook wijzen op een spirituele drempel waar je over moet. Je mediteert of bidt bijvoorbeeld op automatische piloot, zonder veel interesse. Of je denkt dat jij de meditatie moet presteren, op eigen kracht, in plaats van te vertrouwen op Gods kracht. Of misschien ben je onbewust gaan geloven dat je het nu wel allemaal gezien hebt. Die drempels zijn uitnodigingen om te groeien in diepgang en overgave.

Elk gebed is een gebed dat je geschonken wordt. Je mag telkens weer bidden zoals je nu kan bidden.

meer Krijgen duistere machten geen vrij spel als ik stilval?

Een interessante vertrekpunt is de volgende evangelietekst. Die geeft een aanzet voor een christelijk antwoord op de vraag. Andere tradities geven misschien een ander antwoord.

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. (Lc 11, 24-26)

Het volstaat niet om tot stilte te komen, om je te zuiveren van alles wat stilte in de weg staat. Als je je bevrijd hebt van alle afleiding, dan ben je ook heel kwetsbaar. Het schone huis is een aantrekkelijke verblijfplaats voor vele demonen. Je kan daarbij ook denken aan Jezus die na 40 dagen van gebed en vasten in de woestijn aangevallen wordt door de duivel (Lc 4). 

Christenen gaan de stilte niet in omwille van de stilte of omwille van de rust die daarvan uitgaat. Maar wel om er de Heer van hun leven te ontmoeten en om toe te laten dat Hij in die stilte komt wonen. Geef je in de stilte vrij spel aan God die alle duisternis overwint, dan is er voor boze geesten geen plaats.

meer Hoe vaak en hoe lang moet ik mediteren of bidden?

Er is geen objectieve hoeveelheid tijd voor stilvallen die voor iedereen geschikt zou zijn. Omdat dit afhangt van jouw persoonlijke spirituele weg, waar je je op dit moment op die weg bevindt en de methode die je gebruikt. 

Over de verschillende methodes:

Een goede innerlijke graadmeter is je verlangen naar stilte, meditatie en gebed. Ervaar je het als een geschenk dat je mag mediteren, dan wil je vanzelf meer. Ervaar je je meditatie als een plicht, iets dat je moet, dan kan je het beste wat minderen. Want dan ben je uit op een prestatie en zal je meditatietijd toch niet vruchtbaar zijn, hoe lang je ook mediteert. Let wel op dat je je meditatietijd niet inkort omdat je geen fijne gevoelens ervaart

Enkele praktische tips:

 • Zorg voor regelmaat. Mediteer liever elke dag 10 minuten, dan één keer per week een uur. Al komt het je dagelijkse meditatie waarschijnlijk ten goede als je af en toe ook eens wat langer mediteert.  
 • Probeer ‘s morgens én ‘s avonds te mediteren. Zo krijgt je hele dag een fundament van stilte.
 • Maak tijd voor stilte, wacht niet tot die tijd je gegeven wordt. Plan je meditatietijd in. Of maak gebruik van de natuurlijke overgangen in je dag. Neem bijvoorbeeld een kwartiertje tijd voor stilte tussen je werk en je gezin, of tussen je studie en je ontspanning.
 • Gun jezelf van harte alle tijd die je aan je meditatie besteedt. Dat is misschien nog wel het moeilijkste. Vertrouw erop dat die tijd nuttig besteed is. Misschien is het zelfs het grootste geschenk dat je jezelf, je taken en de mensen rondom jou kan aanbieden.
meer Wat is meditatie met een mantra?

Mediteren met een mantra in de christelijke traditie, ook wel christelijke meditatie genoemd, is een heel eenvoudige vorm van gebed. Zonder woorden en zonder beelden wil je aandachtig aanwezig zijn bij Gods Aanwezigheid. Zoals in Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat ik God ben. Als hulpmiddel herhaal je een kort gebed of mantra

Mantrameditatie is door haar grote eenvoud soms moeilijk te beoefenen. Het gaat om een gebed waarin je meer luistert dan spreekt. 

Lees ook: Moet ik geloven om te kunnen mediteren met een mantra? 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Moet ik geloven om te kunnen mediteren met een mantra?

Je kan mediteren met een mantra binnen de christelijke, de boeddhistische of de hindoeïstische spirituele tradititie. Ook buiten elke religieuze context om kan je mediteren met een mantra. 

Hoewel de beoefening overeenkomsten vertoont, zal de bedoeling fundamenteel verschillen. Mantrameditatie in de christelijke traditie, ook wel christelijke meditatie genoemd, heeft als doel de intense beleving van de eenheid met God. Zonder woorden of gedachten met heel je hart en aandacht aanwezig zijn bij de Aanwezige. Daarom is de mantra in de christelijke meditatie een kort gebed

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Waarom zou ik mediteren met een mantra of kort gebed?

Het doel van meditatie met een mantra is de intense beleving van de eenheid met God. Zonder woorden of gedachten met heel je hart en aandacht aanwezig zijn bij de Aanwezige. 

Je verenigen met God betekent niet een versmelten. Het is de eenheid van een relatie. Alle gerichtheid op jezelf die de relatie met God verstoort moet plaats maken voor de volledige gerichtheid op God. Zoals Paulus zegt: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. (Gal 2,20).

Om je hart en je geest leeg te maken van jezelf en te openen voor God herhaal je een mantra of gebedswoord. Mantrameditatie is dus een gebed van één woord dat gericht is op God. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Is een mantra hetzelfde als een kort gebed?

Een kort gebed dat steeds wordt herhaald, is zeker een mantra, een herhaalde spreuk. Maar niet alle mantra’s zijn ook gebeden. Een mantra wordt een gebed wanneer het gericht is op de reële aanwezigheid van Christus in ons. Een gebed spreek je dus uit in een relatie met God. 

Lees ook: Wat zijn goede korte gebeden voor mantrameditatie?

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Wat zijn goede korte gebeden voor meditatie met een mantra?

Voor christelijke meditatie met een mantra heb je een goed kort gebed nodig. Gebeden van één woord of een korte zin komen in aanmerking. Een goed gebed richt zich tot Christus of tot God en is kort genoeg om te kunnen herhalen op het ritme van je ademhaling. 

In de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie wordt Maranatha aangeraden. Dat is een woord uit de Bijbel in de taal van Jezus, het Aramees, en het betekent: Kom, Heer. Je zegt innerlijk dit gebed in vier gelijke lettergrepen: ma-ra-na-tha

Andere geschikte gebeden zijn: 

 • Jezus
 • Christus
 • Heer
 • Vader
 • Abba (het Aramese woord voor Vader)
 • Heer Jezus, Zoon van de levende God, ontferm U over mij (dit is het zogenaamde Jezusgebed)
 • God, kom mij te hulp
 • een psalmvers
 • ...

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Kan ik mediteren met de woorden die de Geest me ingeeft?

Ja, dat kan. Sommige praktijken van meditatie zijn erop gericht om te leren luisteren naar de woorden en de levensomstandigheden waarmee God jou wil leiden op je levensweg, zoals bidden met de bijbel en levensgebed

Voor meditatie met een mantra daarentegen is het beter om je te houden aan het korte gebed dat je eenmaal gekozen hebt. Als andere woorden of gebeden in je opkomen, keer je vriendelijk maar vastberaden terug naar je gekozen gebed. Anders bestaat het gevaar dat je je laat meeslepen door allerlei gedachten. Die zullen je verhinderen om het diepe gebed te bereiken waarin je woordloos aanwezig bent bij de Aanwezige. Jezus leert dat je niet moet bidden met veel woorden en dat God wel weet wat er in je omgaat en wat je nodig hebt.

Lees ook: Wat is voor mij de beste manier om te ontspannen, te mediteren of te bidden?  

meer Wat zijn de voordelen van meditatie met een mantra of kort gebed?

Mediteren met een mantra heeft tal van lichamelijk en psychische voordelen: ontspanning, rust, concentratie, geduld, empathie... Mediteren kan therapeutisch zijn.

Maar het doel van mediteren is niet jezelf verbeteren. Het doel is sterven aan jezelf, aan je ik dat altijd meer en beter wil, en ruimte maken voor Gods leven in jou. Zodat je steeds meer met Paulus kan zeggen: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. (Gal 2,20).

Hoe verder je vordert op die weg, hoe meer al het andere er gratis bij geschonken wordt. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Wat is belangrijk om goed te mediteren met een mantra?
 • Verlangen om Gods Aanwezigheid in jezelf en in het huidige moment te ervaren zonder tussenkomst van woorden of beelden
 • Een stille plek die aanzet om te mediteren, zeker als je pas begint met meditatie met een mantra
 • Een moment waarin je jezelf gunt om even alles los te laten
 • Goede lichaamshouding
 • Trouw om telkens weer te herbeginnen 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Hoe lang en wanneer mediteren met een mantra?

Ideaal is 20 tot 30 minuten ‘s ochtends voor je dagtaak begint en dezelfde tijd ‘s avonds wanneer je dagtaak erop zit. Het kan wel even duren voor je je deze dagelijkse discipline eigen maakt. Wees geduldig en laat je verlangen om te mediteren groeien op zijn eigen tempo. Laurence Freeman van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie raadt aan je aan deze tijd te houden. Minimaal én maximaal.

Verwonder je er niet over dat je geest de eerste 10 of 15 minuten nodig heeft om tot rust te komen. Om echt aan mediteren toe te komen heb je dus minstens een kwartier nodig. 

Wil je de meditatie haar transformerende werk laten doen, dan moet je elke dag mediteren. Op sommige dagen zal dat een behoorlijke zelfoverwinning vergen. En op termijn vraagt het een grote trouw. Regelmatig in groep mediteren kan een enorme steun zijn. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Hoe ga ik om met gedachten en gevoelens tijdens mijn meditatie met een mantra?

Het is perfect normaal dat gedachten en gevoelens naar boven komen terwijl je mediteert. Je natuurlijke reactie is waarschijnlijk om storende gedachten en gevoelen te onderdrukken en fijne gedachten en gevoelens vast te houden. 

In de meditatie wandel je tussen die twee natuurlijke reacties door. Laat toe dat gedachten en gevoelens er zijn, maar ga er niet op in. Stel ze vast en keer dan gewoon maar beslist met al je aandacht terug naar je gebedswoord. Ook al ben je keer op keer verstrooid, je kan steeds opnieuw beginnen. God zelf zal je uit de verstrooiing verzamelen wanneer de tijd daar rijp voor is.  

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Wat als mediteren met een mantra niet lijkt te werken voor mij?

Mislukken hoort bij de weg en de ervaring van de meditatie. Dankzij de mislukking kan je groeien in trouw, moed en onbaatzuchtige toewijding. 

Misschien krijg je het gevoel dat je meditatie niet werkt als je geconfronteerd wordt met heel negatieve gedachten en gevoelen. Je wil bijvoorbeeld meer rust in je leven, maar je ervaart in je meditatietijd vooral onrust. Of misschien wil je stoppen met mediteren omdat je het gevoel hebt dat er niets gebeurt. Je ervaart niets dat je geest interessant, verrassend, aangenaam of boeiend vindt. 

Op de weg van de meditatie laat je het ik los dat wil ervaren, weten, voelen... Het ik is heel snel ontgoocheld. Ontgoocheling is dus een betrouwbaar teken dat je vorderingen maakt. De meditatie draait niet om wat jij ervaart. De meditatie draait om God alleen. 

De leider van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie, Laurence Freeman, leert dat als je wil weten of mantrameditatie jouw levensweg is, je minstens een periode van tien weken moet volhouden. 

Lees ook: Wat is voor mij de beste manier om te ontspannen, te mediteren of te bidden?

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Kan ik meditatie met een mantra in groep beoefenen?

Regelmatig mediteren in groep kan een enorme steun zijn om trouw te blijven aan de meditatie. Onder impuls van de benedictijn John Main (1926–1982) en de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie ontstaan wereldwijd groepen van mediterende christenen. 

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Wat zegt de Kerk over mediteren met een mantra?

Christelijke meditatie met een mantra is geworteld in een lange, contemplatieve traditie binnen de Kerk. Korte gebeden of de naam van Jezus herhalen is in de Kerk een beproefde weg naar de contemplatie: het schouwen van God. 

Recent krijgt de christelijke meditatie meer en meer aandacht onder impuls van de benedictijn John Main (1926–1982) en de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Wereldwijd ontdekken groepen van mediterende christenen op deze manier opnieuw het contemplatieve christendom. Voor veel gelovigen, religieuzen en priesters blijft het echter een nieuwe en dus vreemde weg. 

Lees ook op de website van Christelijke Meditatie België: Aanvaardt de Rooms-Katholieke Kerk de meditatie?

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Mediteerde Jezus met een mantra?

Dat weten we niet zeker. Jezus leerde wel dat je niet moet bidden met veel woorden. God weet wat jij nodig hebt nog voor je het Hem vraagt. (Mt 6,7-8)

Jezus leerde ook om God aan te spreken als Abba, het Aramese woord voor Vader of Papa. Abba en Vader zijn uitstekende korte gebeden die kunnen dienen als mantra tijdens je meditatie. Ook het gebed dat Jezus leerde, het Onze Vader, of één van de bedes daaruit lenen zich goed om te mediteren.

Onze Vader die in de hemelen zijt,

geheiligd zij uw Naam.

Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Leer mediteren met een mantra of kort gebed

meer Is mediteren met een mantra evenwaardig aan persoonlijk innerlijk gebed?

Ieder gebed dat een antwoord is op Gods uitnodiging tot relatie is een goed en waardig gebed. Bidden is in eerste instantie luisteren, ontvankelijk worden voor Zijn aanwezigheid die altijd aan je inspanningen voorafgaat. 

De verschillende gebedsvormen zijn slechts middelen die je niet mag verwarren met het doel: voorbij de wensen en grenzen van je ik God herkennen als wonend in je diepste zelf en je diepste zelf vinden in Hem. Overdreven bezorgdheid over de waardigheid of juiste uitvoering van je gebed behoort eerder tot het prestatiegerichte denken dan tot de overgave aan Gods Geest die jou naar Hem doet verlangen. 

Zie ook:

meer Wat is de rozenkrans bidden?

De rozenkrans is een gebedssnoer met 59 bolletjes en een kruis. Het wordt al eeuwenlang door christenen gebruikt om te bidden. Maar je ziet het ook wel eens rond de hals van een popster of een voetballer.

Op StartDeStilte kan je stap voor stap de rozenkrans leren bidden

meer Wat heeft de rozenkrans bidden met meditatie te maken?

De rozenkrans bidden is een combinatie van gebed en meditatie. Het gebed bestaat uit tientjes: reeksen van een Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en het Eer aan de Vader. Deze zogenaamde tientjes worden afgewisseld met meditaties over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus, de zogenaamde mysteries van de rozenkrans. Ben je wel vertrouwd met de rozenkrans bidden, maar is mediteren tijdens het rozenkransgebed nieuw voor jou? Dan kan je het hier uitproberen met de blijde mysteries

Druk de mysteries van de rozenkrans af (pdf)

meer Wat heb ik aan bidden met de rozenkrans?

Bidden doe je op de eerste plaats omdat je God nabij wil zijn, niet omdat jij er voordeel uit haalt. Door te mediteren over de mysteries van de rozenkrans leer je God in Jezus beter kennen. Door de heilige herhaling van de gebeden van de rozenkrans groei je in eenvoud en ontvankelijkheid voor God.

De christelijke traditie heeft de meditatie over de verschillende mysteries verbonden met verschillende vruchten van de rozenkrans. Een overzichtje. 

Blijde mysteries

 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria // Vrucht: nederigheid
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth // Vrucht: broederliefde, vreugde
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem // Vrucht: een geest van armoede
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen // Vrucht: gehoorzaamheid en zuiverheid
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden // Vrucht: het zoeken naar God, altijd en overal 

Mysteries van het Licht

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan // Vrucht: trouw aan onze doopbeloften
 2. De bruiloft van Kana // Vrucht: vertrouwen in de wil van God
 3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering // Vrucht: bekering van ons hart
 4. De gedaanteverandering op de berg Tabor // Vrucht: gebed (contemplatie)
 5. De instelling van de eucharistie // Vrucht: eerbied voor het Allerheiligste Sacrament

Droeve Mysteries

 1. De doodsangst van Jezus // Vrucht: berouw omwille van onze zonden
 2. Jezus wordt gegeseld // Vrucht: versterving van onze zintuigen
 3. Jezus wordt met doornen gekroond // Vrucht: versterving van onze gedachten
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha // Vrucht: geduld tijdens de beproevingen
 5. Jezus sterft aan het kruis // Vrucht: een grotere liefde voor Jezus die gestorven is om ons te redden 

Glorievolle mysteries

 1. De opstanding van Jezus uit de doden // Vrucht: geloof
 2. De Hemelvaart van Jezus // Vrucht: hoop en verlangen naar de heme
 3.  De heilige Geest daalt neer over de apostelen // Vrucht: naastenliefde en neerdaling van de heilige Geest in onze ziel
 4. Maria ten hemel opgenomen // Vrucht: genade van een goede dood, devotie tot Maria
 5. Maria wordt in de hemel gekroond // Vrucht: vertrouwen in Maria en haar liefde ontvangen 

Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Wat is een tientje bidden?

Een tientje is een onderdeel van het rozenkransgebed bestaande uit het Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en het Eer aan de Vader. Een rozenhoedje, één keer het gebedssnoer rond, bestaat uit 5 tientjes. De rozenkrans, 4 keer het gebedssnoer rond, bestaat uit 20 tientjes.

Tekst van de gebeden van de rozenkrans: Geloofsbelijdenis, Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Wat zijn de mysteries (of geheimen) van de rozenkrans?

De mysteries (of geheimen) van de rozenkrans zijn belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus waarover je kan mediteren tijdens het bidden van de rozenkrans. In totaal zijn er twintig mysteries: telkens 5 blijde, lichtende, droeve en glorievolle mysteries.

Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Blijde mysteries

 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem 
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden 

Mysteries van het Licht

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 
 2. De bruiloft van Kana 
 3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering
 4. De gedaanteverandering op de berg Tabor 
 5. De instelling van de eucharistie 

Droeve Mysteries

 1. De doodsangst van Jezus 
 2. Jezus wordt gegeseld 
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 5. Jezus sterft aan het kruis 

Glorievolle mysteries

 1. De opstanding van Jezus uit de doden 
 2. De Hemelvaart van Jezus 
 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen 
 4. Maria ten hemel opgenomen 
 5. Maria wordt in de hemel gekroond 

Leer de rozenkrans bidden

meer Wat is het verschil tussen een rozenhoedje en de rozenkrans bidden?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een rozenhoedje gebeden. Dat bestaat uit het kruisteken, de geloofsbelijdenis, 3 Weesgegroetjes en 5 tientjes van telkens een Onze Vader, 10 Weesgegroetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je mediteren over een mysterie van de rozenkrans. Afsluiten doe je met het kruisteken.

Om de rozenkrans te bidden, ga je 4 keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemediteerd over alle 20 mysteries van de rozenkrans.

Tekst van de gebeden van de rozenkrans (pdf) - Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Moet ik telkens alle mysteries (of geheimen) van de rozenkrans bidden?

Je kan mediteren over een mysterie van de rozenkrans vóór elk tientje. Bid je een rozenhoedje, één keer je gebedssnoer rond, dan kan je mediteren over één reeks van mysteries: de blijde, lichtende, droeve of glorievolle mysteries.

Er bestaat een traditie om volgens een vaste weekindeling te mediteren over de mysteries tijdens het bidden van de rozenkrans:

 • glorievolle mysteries: zondag en woensdag
 • blijde mysteries: maandag en zaterdag
 • droeve mysteries: dinsdag en vrijdag
 • lichtende mysteries: donderdag

Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Wat heb ik nodig om de rozenkrans te bidden?
meer Waar kan ik een rozenkrans kopen?

Je kan een gebedssnoer online kopen of in de liturgische centra, sommige religieuze boekhandels, abdijwinkels en sommige kerken en bedevaartplaatsen toegewijd aan Maria:

meer Hoe langt duurt de rozenkrans bidden?

Een rozenhoedje bidden, één keer het gebedssnoer rond, duurt ongeveer twintig minuten. Je kan dan mediteren over 5 mysteries van de rozenkrans.

Het hele rozenkransgebed, 4 keer het gebedssnoer rond, duurt iets langer dan een uur. 

Leer de rozenkrans bidden

meer Waar kan ik de rozenkrans bidden?

Je hoeft niet stil te zitten voor je gebed met de rozenkrans. Het kan ook terwijl je wandelt. Zelfs op de fiets of in de auto kan je de rozenkrans bidden. In dat geval gebruik je het beste geen gebedssnoer om de tel bij te houden, maar gewoon je vingers.

Bid je graag samen met anderen de rozenkrans? Informeer in de kerk of religieuze gemeenschap in je buurt. Of zoek naar “rozenkrans” in de lijst met gebedsgroepen in Vlaanderen.

Leer de rozenkrans bidden

meer Hoe kan ik de rozenkrans bidden samen met anderen?

Bid je de rozenkrans samen met anderen, dan is het gebruikelijk dat één iemand het eerste deel van elk gebed voorbidt. De anderen bidden dan het tweede deel samen.

Waar? Informeer in de kerk of religieuze gemeenschap in je buurt. Of zoek naar “rozenkrans” in de lijst met gebedsgroepen in Vlaanderen.

Leer de rozenkrans bidden

meer Kan ik de rozenkrans bidden met kinderen?

Van zodra kinderen het Weesgegroet en het Onze Vader kennen, kunnen ze meedoen met het rozenkransgebed. Dat kan al heel jong. De hele rozenkrans en zelfs een rozenhoedje duurt voor de meeste kinderen natuurlijk te lang. Maar enkele Weesgegroetjes zullen ze graag meedoen. Laat ze daarna gerust wat luisteren of iets anders doen. 

Leer de rozenkrans bidden

meer Wat heeft het gebed van de rozenkrans te maken met de Bijbel?

Tijdens het rozenkransgebed kan je mediteren over de mysteries van de rozenkrans. Die vatten het leven van Jezus en het evangelie kort samen. Door je rozenkransgebed word je dus meer vertrouwd met de Bijbel.

Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Met welke Bijbelteksten kan ik mediteren tijdens de rozenkrans?
meer Wat heeft de litanie van Loreto met het bidden van de rozenkrans te maken?

De litanie van Loreto is een opeenvolging van aanroepingen tot Jezus, smeekbeden tot God en vooral een lijst van namen die eer brengen aan Maria. Ze wordt soms als afsluiting van de rozenkrans gebeden.

Als je de rozenkrans met anderen samen bidt, kan je de litanie afwisselend bidden. Eén iemand bidt voor en de anderen antwoorden.

Tekst van de litanie van Loreto (pdf)

Leer de rozenkrans bidden

meer Wordt de rozenkrans ook door de paus gebeden?

Bijna alle pausen hebben de waarde van het rozenkransgebed onderstreept. Benedictus XVI bad het elke namiddag terwijl hij wandelde in de tuin. Johannes Paulus II noemde de rozenkrans het sterkste wapen voor de vrede.

Leer de rozenkrans bidden

meer Hoe is het bidden van de rozenkrans ontstaan?

De exacte oorsprong van de rozenkrans is onduidelijk. 

Repetitieve gebeden en gebedssnoeren hebben voorchristelijke wortels. In het christendom gebruikten de woestijnvaders in de derde eeuw al geknoopte gebedstouwen bij het Jezusgebed. Dat bestaat uit de herhaling van één gebedszin: Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar (of variaties daarvan). 

Het bidden van 150 Onze Vaders (in het Latijn Pater noster) en later weesgegroetjes ontstond waarschijnlijk in de abdijen. Monniken die geen Latijn kenden, hadden zo een alternatief voor het psalmgebed. De vader van het kloosterleven, Benedictus (480-547), schreef in zijn regel voor dat monniken wekelijks de 150 psalmen zouden bidden of zingen. Zo rond de 10e eeuw sprak men dan ook van het psalmengebed ter ere van Maria

De praktijk om te mediteren over het leven van Jezus tijdens de rozenkrans wordt toegeschreven aan de kartuizermonnik Dominicus van Pruisen (1382–1461).

De eerste historische aanwijzingen voor de moderne rozenkrans dateren van ca. 1460. Toen begon de dominicaan Alanus de Rupe (Alain de la Roche, 1428-1475) geïnspireerd door een visioen de rozenkrans te promoten in de vorm van 15 tientjes van telkens één Onze Vader en 10 weesgegroeten. Volgens Alanus werd de rozenkrans aan de Kerk geschonken door de stichter van de dominicanenorde Sint Dominicus (1170-1221). Maar daar zijn geen historische bronnen voor. 

Zeker is dat paus Pius V (een dominicaan) in zijn bul Consueverunt Romani Pontifices van 1569 de rozenkrans goedkeurde en zijn vaste vorm gaf. Sindsdien hebben veel pausen de rozenkrans aanbevolen. 

De vorm van de rozenkrans bleef onveranderd tot 2002. Toen voegde paus Johannes Paulus II 5 mysteries van het licht toe over het openbare leven van Jezus. De apostolische brief waarin hij dat deed, Rosarium Virginis Mariae, is een boeiend (maar niet zo makkelijk leesbaar) document voor wie zich in de spiritualiteit van de rozenkrans wil verdiepen. De vroegere paus wilde het verval omkeren waarin de rozenkrans was beland in de jaren 1970-85 vooral door het wegglijden van de aandacht van de mysteries van de rozenkrans. Daarom benadrukt hij ook de contemplatieve en meditatieve dimensie van het rozenkransgebed. Het gaat om de relatie met Jezus, naar het voorbeeld van Maria en met haar hulp. 

Lees de Nederlandse vertaling van Rosarium Virginis Mariae

Met dank aan Frans Fabry, Luc Van Hilst, Filip Hacour

Bronnen (in het Engels): Wikipedia, Alanus de Rupe, Dominicus van Pruisen, pausen over de rozenkrans 

Leer de rozenkrans bidden

meer Ik voel me erg eenzaam als ik stilval

In de stilte komen we ook onze eenzaamheid tegen. Ieder mens draagt die fundamentele eenzaamheid in zich, of we nu alleen zijn of niet. Er is vreugde en pijn die we niet kunnen delen. We worden alleen geboren. We sterven alleen.

De eenzaamheid uithouden is nodig om gaandeweg in de stilte een diepe verbondenheid te leren ervaren. Op sommige momenten, lang niet altijd, zal je merken dat je in je alleen-zijn niet alleen bent. Je bent verbonden met alle mensen. Je deelt in hun eenzaamheid. Gelovigen spreken de aanwezigheid die ze in de stilte ervaren aan met "God". Alleen die stille onvatbare aanwezigheid kan onze eenzaamheid echt vervullen.

Tot we dat zelf ervaren, mogen we hopen en vasthouden aan onze stiltemethode. Stilte, meditatie of gebed in groep beoefenen kan een enorme steun zijn.

meer Waar vind ik stilte in mijn stad?

Stilte zoek je het beste niet te ver. Naar de woestijn trekken, kan best een interessante ervaring zijn. Maar voor een regelmatige praktijk van stilvallen, mediteren of bidden is het niet zo praktisch. Volg de tips om stilteplaatsen en -momenten te integreren in je leven.

Abdijen en kloosters zijn bevoorrechte stilteplaatsen. Vele hebben een gastenverblijf waar stiltezoekers (al dan niet gelovig) dankbaar gebruik van maken. Je kan je er een dag of enkele dagen onderdompelen in een diepere stilte dan in je gewone omgeving mogelijk is.

Zoek je een abdij of klooster om even in stilte door te brengen?

meer Wat hebben de yoga-oefeningen van de zonnegroet met mediteren en bidden te maken?

De zonnegroet is in eerste instantie een yoga-oefening die je lichaam en geest tot rust brengt. Maar je kan de zonnegroet ook uitvoeren als een meditatie en zelfs als een gebed.

In zonnegroet nummer 1 maak je kennis met de lichaamshoudingen van de zonnegroet. Doe je regelmatig de zonnegroet als lichaamsoefening, dan kom je thuis in je lichaam. Het wordt een rustgevend ritueel voor je lichaam en geest. Ben je vertrouwd met de yoga-houdingen van de zonnegroet? Leer ze dan met de juiste ademhaling in zonnegroet nummer 3.

In zonnegroet nummer 2 maak je kennis met innerlijke houdingen die je kan aannemen terwijl je de zonnegroet doet. Zet je dagelijkse gedachten even opzij en richt je op het hogere en diepere in je leven. De zonnegroet wordt dan lichaamsmeditatie.

In zonnegroet nummer 4 leer je de zonnegroet doen op het ritme van een gebed, het Onze Vader. 

meer Waar komen de yoga-oefeningen van de zonnegroet vandaan?

De zonnegroet is een yoga-oefening die uit India komt en daar Surya Namaskar heet. Het is een vaste reeks van twaalf yogische lichaamshoudingen die door grote Indische wijzen uit alle tijden als heilzaam worden beschouwd.

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Waar en wanneer doe ik het beste de yoga-oefeningen van de zonnegroet?

Zoals de naam al aangeeft, doe je de zonnegroet-yoga het beste ‘s morgens. Je lichaam en geest worden zo opgewarmd en gerokken voor een frisse start van de dag. Een goed verluchte kamer is de ideale plaats. Gebruik een dekentje of matje om je knieën te beschermen.

Je kan de yoga-oefeningen van de zonnegroet ook op andere tijdstippen van de dag doen. Zelfs meerdere keren. Maar overdrijf ook niet. Omdat je er energie van krijgt, doe je de zonnegroet liever niet net voor je gaat slapen. Ook net na het eten doe je het beste geen yoga.

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Hoe kan de zonnegroet-yoga me helpen om te ontspannen en tot rust te komen?

De eerste paar keer heb je al je aandacht nodig voor het vinden van de juiste lichaamshouding. Dat ervaar je misschien als balast. Maar oefening baart kunst. Blijf oefenen met zonnegroet nummer 1 tot de houdingen vertrouwd voelen. 

De zonnegroet is eigenlijk heel eenvoudig. Na een weekje oefenen kan je geest rusten terwijl je lichaam bezig is. Misschien wil je dan de zonnegroet meditatief of biddend leren doen.

meer Hoe vaak mag ik de yoga-oefeningen van de zonnegroet doen?

Zolang je je er goed bij voelt, mag je de zonnegroet-yoga verschillende keren achter elkaar doen. Ook op verschillende momenten van de dag. Maar overdrijf ook niet.

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Waar moet ik aan denken tijdens de yoga-oefeningen van de zonnegroet?

Als je pas begint met de zonnegroet-yoga, richt dan je aandacht op de juiste houding en beweging van je lichaam. Je kan hiervoor gerust een week of langer audiomeditatie zonnegroet nummer 1 volgen.

Voelen de houdingen en bewegingen van de zonnegroet vertrouwd en gaan ze vanzelf, dan kan je je aandacht richten op innerlijke houdingen. Zonnegroet nummer 2 zet je op weg. Natuurlijk kan je hiermee naar hartelust variëren en experimenteren. 

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Hoe moet ik ademen tijdens de yoga-oefeningen van de zonnegroet?

Als je pas begint met de zonnegroet-yoga, adem dan rustig in en uit tijdens de hele oefening. Richt al je aandacht op de houdingen en bewegingen van je lichaam. Probeer je adem niet te blokkeren of te forceren. Merk je dat je dat wel doet, probeer dan de oefeningen wat minder intensief te doen. Tot de houdingen van de zonnegroet vertrouwd zijn, kan je gerust aan de slag blijven met zonnegroet nummer 1

Ben je vertrouwd met de houdingen en bewegingen van de zonnegroet, dan kan je leren om de zonnegroet uit te voeren op het ritme van je ademhaling. Probeer het uit met zonnegroet nummer 3.

meer Sommige yoga-houdingen van de zonnegroet lukken niet. Is yoga niets voor mij?

Integendeel! De houdingen tonen waar je kan geraken als je blijft oefenen.

Het is heel normaal als je in het begin moeite hebt om sommige houdingen aan te nemen, vooral de hanghouding, hondhouding, cobrahouding en driehoekshouding. Die vereisen allemaal een flexibele en sterke onderrug. Breng je veel tijd zittend door, dan wordt je onderrug net stijf en zwak.

Het goede nieuws is dat de zonnegroet je onderrug en de rest van je lichaam zal versterken en leniger maken. Zo voorkom je rugklachten. Blijf dus zeker oefenen. Strek je lichaam zo ver en zo lang als comfortabel voelt. Niet verder en niet langer. Voel je je duizelig na een houding of voel je pijn, dan ben je te ver gegaan. 

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Bestaan er verschillende variaties van de zonnegroet-yoga?

Ja, sommige geestelijke leraren hebben het recht om kleine variaties in de zonnegroet aan te brengen. Volg je yogalessen of bekijk je filmpjes op YouTube van de zonnegroet (Surya Namaskar) dan zal je kleine nuances zien in de houdingen.

De zonnegroet op Start De Stilte is de traditionele vorm uit de school van Asthanga Yoga die gebaseerd is op Patanjali, de grootste yogaleraar uit de 2e eeuw voor Christus. Zijn werk Yoga Soetras is als het ware de bijbel van de yoga.

Wat de variaties ook mogen zijn, de zonnegroet is en blijft yoga. Doe de houdingen en bewegingen dan ook altijd op de manier van yoga: meditatief, rustig en in stilte. Springen en bruusk bewegen horen niet thuis in de zonnegroet. In onderstaand filmpje zie je hoe je de zonnegroet NIET moet doen.

meer Waar kan ik de zonnegroet-yoga leren en in groep beoefenen?

De zonnegroet is een ideale yoga-oefening om in je eentje te doen wanneer het je past. Maar het kan natuurlijk ook met je partner of met een groepje gelijkgezinden in je buurt of op je werk.

Een yogaleraar kan je helpen om je houdingen te corrigeren en je vragen te beantwoorden. In Vlaanderen vind je yogalessen op de website van de yogafederatie of in de gouden gids.

Hou er rekening mee dat er verschillende variaties van de zonnegroet bestaan. 

meer Mag ik de yoga-oefeningen van de zonnegroet doen als ik pijn heb of ziek ben?

De zonnegroet is en blijft een beetje sport. Is je lichaam niet in orde, dan laat je de zonnegroet het beste even achterwege. Tenzij je dokter anders zegt. Ook tijdens menstruatie of zwangerschap doe je liever geen zonnegroet.

De zonnegroet helpt niet om lichamelijke klachten te genezen, wel om ze te voorkomen. Het versterkt heel je lichaam en vooral je rug zodat je minder snel last zal hebben van rugpijn en sportblessures. 

Leer de yoga-oefeningen van de zonnegroet

meer Hoe ga ik het beste om met afleiding tijdens het mediteren of bidden?

Iedereen die stilvalt, mediteert of bidt krijgt ermee te maken. Je wil wel mediteren, maar je bent er niet bij. Je gedachten gaan alle kanten uit. Ze bestrijden of onderdrukken doet meer kwaad dan goed.

Hoe dan wel ermee omgaan? Dat hangt af van de soort van afleiding. In het filmpje geeft Nikolaas Sintobin praktische tips voor 4 verschillende verstrooiingen waarmee je in het gebed en in de meditatie te maken krijgt.

meer Waar vind ik een plek om ongestoord stil te mediteren of te bidden?

​Uiterlijke stilte kan helpen om innerlijk stil te worden. Als je thuis en op je werk steeds omringd bent door mensen die een beroep op je doen, kan je wel een paar tips gebruiken:

 • ga naar buiten voor een avondwandeling of fietstochtje, vertraag bewust nadat je even onderweg bent,
 • zoek ‘s middags een kerkje op of ga even in een park zitten,
 • maak een stil hoekje in je slaapkamer of zit gewoon op je bed,
 • spreek af met je huisgenoten dat ze je een kwartiertje met rust laten (maar maak er geen strijd van),
 • gebruik oorwatjes om het lawaai dat je zelf niet kan uitzetten wat te dempen,
 • wacht tot je huisgenoten slapen of sta een kwartiertje vroeger op (maar doe dat alleen als je dan fris genoeg bent),
 • download de audiomeditaties en beluister ze in de trein of de auto - niet je ogen sluiten dan wink,
 • stop voor een korte wandeling als je onderweg bent,
 • woon een wekelijkse meditatiebijeenkomst in je buurt bij,
 • ga naar een abdij voor een woestijndag.

Tot hier de praktische kant. Maar stilvallen heeft niet alleen met uiterlijke stilte te maken. Sommigen vinden geen rust in de woestijn. En anderen zijn zo vertrouwd met mediteren dat ze het kunnen in een callcenter of met wegenwerken naast de deur. Om stil te vallen heb je dus ook een innerlijke stille plek nodig waar je ongestoord jezelf mag zijn. Die ontdek en ontwikkel je door te oefenen.

meer Ik heb het zo druk, hoe kom ik tot innerlijke rust?

Door regelmatig korte momenten te ontspannen, te mediteren of te bidden. Doe het nu. Gun jezelf 5 of 10 minuten rust. De methodes en audiomeditaties op Start De Stilte zijn een ideaal hulpmiddel om je opdringerige zorgen even te laten voor wat ze zijn. Doe het morgen opnieuw.

Toegegeven, het klinkt tegenstrijdig. Net als je nergens tijd voor hebt, ga je het beste even niets doen. Vertrouw erop dat 1 of 2 keer per dag een kwartiertje stilvallen meer bijdraagt voor jezelf, je omgeving en de wereld, dan verbeten aan jezelf voorbij hollen. Want je gaat de dingen die je doet aandachtiger en met meer liefde doen. Bedenk dat van je vele werken uiteindelijk niet zo veel overblijft, behalve de liefde waarmee je het gedaan hebt.

Eigenlijk is werken aan je innerlijke vrede je belangrijkste werk, wil je tot rust komen. Als je dat van binnenuit mag ervaren, dan ga je als vanzelf je agenda en je activiteiten anders bekijken. Misschien wil je op weg naar een vergadering of naar huis een half uurtje stoppen voor een wandeling? Misschien wil je tegen sommige activiteiten liever nee zeggen. Of wat dacht je van een heuse woestijndag?

Alles begint met regelmatig kort even stilvallen, mediteren of bidden. De rest wordt je in de stilte zelf gegeven. Je kan bijvoorbeeld ontdekken dat niet het vele werk je innerlijke rust verstoort. Maar wel de momenten dat je in dat werk alleen jezelf zoekt. Wat je doet met liefde en overgave, kan je ook met innerlijke rust doen. Dan word je contemplatief in de actie

Goede moed en goede reis!

meer Waarom zou ik bidden met de Bijbel?

Christenen geloven dat de Bijbelteksten door God zelf geïnspireerd zijn. Zij herkennen in de Bijbelse verhalen Gods verhaal met de mensen. Als je bidt met het Woord van God, kan je God leren kennen en dichter bij Hem komen.

In de Evangelies maak je kennis met de persoon van Jezus Christus. Het zijn unieke getuigenissen over zijn leven, dood en verrijzenis. Bidt je met die verhalen, dan laat je Jezus zelf in je leven binnenkomen. Ze leer je God kennen als iemand die heel dicht bij jou en de mensen betrokken wil zijn. Gaandeweg kom je erachter wat het voor jou concreet kan betekenen om Christus na te volgen.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Hoe kies ik een tekst uit de Bijbel om mee te bidden?

Je kiest de Bijbeltekst waarmee je gaat bidden beter niet zelf. Anders ben je al snel geneigd om steeds dezelfde teksten te kiezen of die teksten te nemen die je goed uitkomen. Het Woord van God komt van elders. Het is daarom goed dat je de tekst ontvangt van iemand anders.

Hier zijn een paar mogelijkheden:

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Waar vind ik geschikte teksten uit de Bijbel voor mijn gebed?

Je vindt de volledige Bijbel op Bijbel.net. Je kan natuurlijk ook een Bijbel kopen.

Er bestaan verschillende Nederlandse vertalingen van de Bijbel. De meest recente is de Nieuwe Bijbelvertaling. Ze is vlot leesbaar en gemeenschappelijk aan katholieken en protestanten. Heb je liever de vertaling die gebruikt wordt in de liturgie? Dan kan je terecht in het Missaal.

Voor je regelmatige gebed met de Bijbel kan je deze mogelijkheden proberen:

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Waar vind ik uitgewerkte meditaties met de Bijbel?

Op Start De Stilte kan je bidden met de Bijbel uitproberen met enkele audiomeditaties. Heb je de smaak te pakken? Ontdek dan waar je meer verneemt over bidden met de Bijbel.

meer Hoe lang moet ik bidden met een tekst uit de Bijbel?

Trek minimaal 15 minuten uit als je echt wil bidden met een Bijbeltekst. Maximaal een uur. Bepaal van te voren hoelang je gaat bidden. Hou je aan de duur die je hebt gekozen. Gaat het moeilijk? Dan voeg je het beste enkele minuten toe aan je gebed. Liever niet inkorten.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Hoe kan ik bidden met Bijbelteksten?

Dat zie je in één oogopslag in de handleiding Bidden met de Bijbel. Maar het vergt natuurlijk wel wat oefening voor je het in de vingers hebt. De audiomeditaties helpen je op weg.

Wil je meer weten of kan je hulp gebruiken? Ontdek dan waar je meer verneemt over Bidden met de Bijbel.

meer Wat kan ik leren uit mijn gebed met de Bijbel?

Bidden doe je zomaar, niet omdat het nuttig is. Toch kan je er veel uit leren. Let vooral op teksten waarbij  je vreugde, kracht of openheid voelt. Daar spreekt God jou persoonlijk aan.

Wil je groeien in je gebed, schrijf dan regelmatig iets op na je gebed. Wat raakt je, wat blijft nazinderen? Uit die terugblik kan je leren langs welke weg God jou wil leiden. Lees meer over de terugblik op het gebed.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Mag ik de verhalen uit de Bijbel letterlijk nemen in mijn gebed?

Bijbelstudie leert dat de Bijbelteksten vaak meerdere betekenislagen hebben. Moet je daarom eerst studeren voor je met een Bijbelverhaal kan bidden? Dat mag en het kan een hele verrijking zijn van je geloofsleven. Maar voor je gebed hoeft het niet.

Vaak kan je met een eenvoudige en letterlijke lezing ook doordringen tot kern van de boodschap. Eeuwenlang hebben gelovigen op die manier de Bijbel gelezen en ermee gebeden. Zonder al te veel kritische vragen te stellen. Je kan dit een tweede naïviteit noemen. Niet meer die van het kleine kind. Maar wel die van de wijze persoon. Met je verstand wéét je dat het misschien niet exact zo gebeurd is. Maar toch kom je met je hart tot de kern van de ervaring. En dat is toch de bedoeling.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Wat is het verschil tussen Bijbelstudie en bidden met de Bijbel?

Door Bijbelstudie leer je met je verstand op een objectieve en historische manier de Bijbelteksten verstaan. Als je bidt met de Bijbel, laat je je raken in je hart door God die nu tot jou spreekt.

Het één is niet beter dan het ander. Bijbelstudie is nodig en zinvol om te begrijpen hoe die duizenden jaren oude teksten ontstaan en bedoeld zijn. Bijbelteksten zijn niet altijd even toegankelijk. De historische en culturele context maken soms veel duidelijk.

Als je bidt met de Bijbel dan ontdek je dat Gods verhaal met de mensen zich niet alleen in een ver verleden afspeelt, maar ook hier en nu, met jou en de mensen rond je. Door te bidden met de Bijbel komt Gods Woord tot leven in jouw leven. Bidden met de Bijbel doe je eerder met je gevoel dan met je verstand. Wat nog niet wil zeggen dat je tijdens je gebed je verstand op nul moet zetten.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

meer Welke omstandigheden kunnen mij helpen om te mediteren, te bidden of tot rust te komen?

Onze tijd en cultuur zijn niet bepaald bevorderlijk om stil te vallen. Je levensomstandigheden zo inrichten dat stilte een plaats krijgt, is een lange zoektocht. Een paar tips om mee te beginnen.

 • Een vaste plaats en tijd geven houvast en verlagen de vele drempels die je soms moet overwinnen om stil te vallen.
 • Maar wees ook flexibel. Van je stiltemomenten een strijd maken, draagt niet bepaald bij tot je innerlijke vrede en die van je huisgenoten. Soms kan je beter beginnen met de vele natuurlijke pauzes in je leven goed te benutten.
 • Een website of boek met dagelijkse meditatieteksten kunnen een vriendelijk geheugensteuntje zijn om elke dag even tijd te maken.
 • Stilvallen, mediteren en bidden kosten tijd. Zit je leven overvol, dan zal je ruimte moeten maken. En dat betekent ja zeggen tegen stilte en nee tegen sommige van je activiteiten. Je iets ontzeggen. Vroeger heette dat ascese. Minder tv. Of minder op internet. Minder uitgaan. Minder werken misschien. Minder hobby's. Eigenlijk is nee leren zeggen een onderdeel van je oefening in stilvallen. Telkens wanneer je beslist wat je gaat doen, maak het dan heel even stil. Vraag je af: Heb ik dit echt nodig? Wat vind ik echt belangrijk? Wat verlang ik ten diepste?
 • Regelmatige groepsbijeenkomsten of gesprekken met een persoonlijke begeleider kunnen een enorme steun zijn.
 • Cola, koffie en chocolade zijn stimulerend. Ze maken stilvallen extra moeilijk. Misschien wil je wat minderen.
 • Stilvallen, mediteren en bidden doe je het beste voor het eten. Met een volle maag is het erg lastig.
 • Kom je slaap tekort, dan zal je lichaam die opeisen zodra je stilvalt. Je kan dan nauwelijks je ogen openhouden. Eerst goed uitslapen is dan de boodschap. Waarschijnlijk zal je door je stille tijd beter gaan slapen. Misschien heb je daardoor net minder slaap nodig.
 • Begin je echt met heel je hart te houden van de stilte, dan lijken de omstandigheden zich vaak vanzelf gunstig te schikken. Zitten de omstandigheden je stille tijd onoverkomelijk in de weg aanvaard dat dan. Beoefen midden in je drukte je diepe verlangen naar stilte. Vertrouw op de kracht van de stilte om zichzelf aan jou te laten kennen als de tijd daar rijp voor is.
meer Hoe moet ik bidden?

Zoals er vele relaties zijn en manieren van samenzijn, zo zijn er ook verschillende manieren van bidden. 

Het uitspreken van oude gebeden of psalmen bijvoorbeeld. Vaak drukken die beter dan je eigen woorden uit hoe je je als mens tot God kan richten. In de liturgie drukt het gebed zich uit in woorden, gebaren en symbolen. Mediteren met YouTube en Levensgebed maken dan weer gebruik van je verbeelding en verstand om God op het spoor te komen in je leven. Contemplatieve vormen van gebed, zoals Meditatie met een mantra, zijn er op gericht om stil te verblijven in Gods aanwezigheid.

Gebed kan ingebed zijn in een traditie, maar tegelijkertijd ook heel persoonlijk en intiem. Iedereen heeft zijn eigen temperament en zijn eigen spirituele weg. Daar horen verschillende manieren van bidden bij. Probeer ze uit op StartDeStilte.

meer Wat is mediteren, wat is bidden en wat is het verschil?

Mediteren en bidden zijn beide manieren om een relatie aan te gaan en te beoefenen met datgene wat je menselijke vermogens (denken, zien, horen...) overstijgt.

Mediteren (in de boeddhistische betekenis) wordt gebed wanneer je datgene wat het menselijke overstijgt, aanspreekt als een iemand. Om te bidden moet je niet per se in God geloven. Je kan ook bidden tot het Leven. Voor gelovigen is bidden bewust en actief een relatie beleven met God die ernaar verlangt om te verblijven in het hart van elke mens.

In de christelijke traditie wordt het woord meditatie ook gebruikt voor vormen van gebed die vooral beroep doen op de verbeelding en het verstand, zoals Bijbelmeditatie of beeldmeditatie (zie bijvoorbeeld Mediteren met YouTube).

En om het helemaal ingewikkeld te maken, bestaat er in de christelijke traditie ook zoiets als christelijke meditatie, een vorm van contemplatief gebed die het denken en de verbeelding net achterwege wil laten om eenvoudig te verblijven in Gods aanwezigheid. Zoals in Psalm 46 geschreven staat: Wees stil en weet dat ik God ben. Dat bidden ook luisteren kan betekenen, is voor sommige gelovigen een nieuw gegeven. Toch is het al van in het vroege christendom onderdeel van de contemplatieve traditie.

Maar laat je niet door woorden in de war brengen. Probeer het allemaal uit en ervaar zelf de verschillen. 

meer Wat is voor mij de beste manier om te ontspannen, te mediteren of te bidden?

Dat ontdek je als je verschillende vormen van meditatie en gebed uitprobeert. De audiomeditaties op StartDeStilte zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ervaar in alle eerlijkheid wat ze met je doen. Ervaar je een moment van innerlijke vrede bij je eerste pogingen, dan krijg je vanzelf honger naar meer.

Iedereen heeft zijn eigen temperament en zijn eigen spirituele weg. Daar horen verschillende praktijken bij. Bovendien is de praktijk die nu bij jou past, volgend jaar voor jou misschien niet meer geschikt. 

meer Wat als stilvallen, mediteren of bidden niet prettig voelt?

De meeste vormen van ontspanningsoefeningen, mediteren en bidden voelen in het begin onwennig of een beetje vreemd aan. Blijf met een open geest proberen. En kijk eerlijk naar wat je ervaart.

Voel je je echt onprettig na je stille tijd als je begint met een nieuwe methode, probeer dan een andere methode uit. Niet elke methode is voor iedereen op elk moment van zijn geestelijke weg geschikt.

Anders is het gesteld met de moeilijkheden die je tegenkomt als je een tijdje bezig bent. Wat je in je bewuste leven ook onderdrukt, je komt het tegen als je lang genoeg stil gaat zitten. Je eigen schaduwkanten onder ogen zien is niet prettig. Maar het is wel nodig om je ervan te bevrijden en diepe innerlijke vrede te ervaren. Hou zacht maar moedig vast aan je methode.

Als je lang genoeg de weg van de stilte gaat, zal je merken dat je manier van stilvallen vanzelf evolueert. Wat juist voelde aan het begin van je weg verliest zijn relevantie. Andere methodes gaan je meer aanspreken. Veel stiltezoekers groeien gaandeweg naar meer eenvoudige vormen van stilvallen, mediteren en bidden. 

meer Hoe ga ik om met storende gedachten en gevoelens tijdens mijn meditatie of gebed?

Soms ervaren we stilte als we stilvallen, mediteren of bidden. Maar vaak ervaren we net veel sterker het lawaai van onze gedachten en gevoelens. Stilvallen is niet hetzelfde als niet meer denken of voelen. De stroom van gedachten en gevoelens gaat meestal gewoon door. Maar je leert om er stil bij te blijven zitten. Ga er niet op in. Ga je gedachten of gevoelens niet bestrijden en ook niet analyseren. Hou zacht maar moedig vast aan je methode.

meer Hoe hou ik het vol om ontspanningsoefeningen, meditatie of gebed te blijven doen?

Door creatief en moedig te zijn. Probeer verschillende methodes uit die je vindt op start de stilte of ergens anders. Ervaar in alle eerlijkheid wat ze met je doen. Of bedenk je eigen oefeningen. Verandering van spijs doet eten.

Bedenk ook dat het niet altijd goed moet voelen om goed te zijn voor je geestelijke groei. Vertrouw op de wijsheid van geestelijke leraren of een traditie.

Groepsbijeenkomsten of een persoonlijke begeleider kunnen een enorme steun zijn voor je geestelijke groei. Misschien wil je zelf een groepje van gelijkgestemden starten?

meer Hoe begin ik met ontspanningsoefeningen, mediteren of bidden?

Door je verwachtingen los te laten en stil te vallen. Je hebt niets nodig om te beginnen. Doe het nu! Sluit je ogen en maak het een minuutje stil.

Om je te oefenen in stilvallen, mediteren en bidden kan je een methode kiezen op StartDeStilte en je laten leiden door de audiomeditaties. Maar je kan ook de natuur ingaan en na een korte wandeling bewust vertragen, stilstaan en waarnemen. Alleen maar kijken, ruiken, voelen, luisteren... Als gedachten of gevoelens je wegleiden van het moment, keer dan terug naar je waarneming.

Wie wil stilvallen, mediteren of bidden moet altijd opnieuw beginnen. Ook na 10 jaar of een heel leven van regelmatige oefening blijf je beginner. Want als je de stilte ingaat, moet je alles achterlaten, ook je ervaring. 

meer Hoe lang duurt het tot ik gemakkelijk kan ontspannen, mediteren of bidden?

Zolang als het duurt om te leren sporten. Het hangt er maar van af van waar je komt en hoe ver je wil geraken. Ook aanleg speelt een rol. Maar zoals alle beweging voor je lichaam beter is dan geen beweging, zo is elke minuut die je stilvalt goed voor je geestelijke gezondheid en groei.

Op je geestelijke weg zijn er momenten dat stilvallen gemakkelijk gaat en periodes dat het lastig is. Het is niet zo dat alleen het begin moeilijk is en dat het daarna steeds beter gaat. Veel stiltezoekers ervaren in het begin gemakkelijk stilte, daarna een lange periode vooral veel onrust om ten slotte weer gemakkelijker in de stilte te verblijven. Maar het kan ook meer op en af gaan.

Vaak zijn de momenten waarop je tijdens het stilvallen geen stilte ervaart, achteraf gezien het meest vruchtbaar. Laat je dus niet afschrikken als het moeilijk gaat, maar vertrouw erop dat het deugd doet. 

meer Kunnen audiomeditaties mij wel helpen om het stil te maken?

Zeker en vast. Iedereen heeft een hulpmiddel nodig om te leren stilvallen. De audiomeditaties zijn heel geschikt als je een nieuwe methode van stilvallen wil uitproberen. Op start de stilte kan je proeven van verschillende methodes. Zo ontdek je wat jou het beste ligt op dit moment in je geestelijke groei.

Heb je de smaak te pakken van een methode, dan mag je de audiomeditaties gerust achterwege laten. Je vindt op start de stilte verwijzingen naar websites, boeken en bijeenkomsten die je verder kunnen helpen op jouw geestelijke weg.

meer Het lukt niet. Waar vind ik hulp?

Op start de stilte vind je bij elke methode enkele verwijzingen naar websites, boeken en bijeenkomsten als ze bestaan. Groepsbijeenkomsten of een persoonlijke begeleider kunnen een enorme steun zijn voor je geestelijke groei. Maar ze zijn niet voor alle vormen van stilvallen, meditatie en gebed zo dik gezaaid. Je kan ook de geschriften van een geestelijke leraar naast je bed leggen. Regelmatig enkele bladzijden lezen kan je enorm bemoedigen.

Vind je niet wat je zoekt? 

meer Wat als ik me dood verveel als ik het stil maak?

Is stilvallen vrij nieuw voor je, dan is verveling vaak een teken van overdaad. Stop en ga wat anders doen. In het begin moet je niet te lang willen stilvallen. Vergelijk het met beginnen sporten. Liever regelmatig een kort moment dan af en toe een lange tijd. Eens afwisselen van methode kan je ook nieuwe smaak geven voor de stilte.

Ben je meer vertrouwd met stilvallen, dan wijst verveling vaak op je eigen innerlijke weerstand tegen de stilte. Je bent er met je hart niet bij. Of je wil iets bereiken. Dan moet je net niet stoppen of van methode veranderen. Blijf bij je verveling, neem het gevoel waar zonder het te analyseren. Hernieuw je overgave om trouw te blijven stilvallen volgens de methode die je gekozen hebt. Laat je eigen verwachtingen over de resultaten los. Je verveling mogen doorzien is het mooiste geschenk dat je je kan wensen. 

meer Stilte, wat heb ik eraan?

Stilte brengt je in contact met een diepere dimensie van jezelf en van de werkelijkheid. Daar vind je een onvermoede bron van kracht, liefde en begeestering.

Stilvallen is je oefenen in openheid voor die diepte. Hoe meer je oefent, hoe meer je de subtiele smaak van de stilte leert waarderen.

Het kan wel even duren voor je echt de smaak te pakken hebt. Zoals bij sporten en muziek spelen, moet je in het begin vooral volhouden en vertrouwen dat ook jij stilte kan ervaren, net als andere stiltezoekers.

meer Wat gebeurt er als ik de stilte opzoek?

Stilvallen is een levenslang avontuur van jezelf en de werkelijkheid beter te leren kennen. Verwacht niet dat je snel stilte of rust zal ervaren. Afhankelijk van waar je staat op je geestelijke weg gebeuren er andere dingen.

In het begin ervaar je misschien een zekere opluchting en ontspanning. Maar later kom je zeker en vast plekken in je geest en in je hart tegen die allesbehalve stil en vredig zijn. Dat is normaal. Geef het stilvallen niet op omdat het niet lijkt te werken. Alle innerlijke lawaai en onrust die in je opkomen, willen gezien worden om je te zuiveren. Stilvallen kan je vergelijken met een virusscan van je geest en je hart. Alle duistere hoekjes worden verkend om ongezonde gevoelens, gedachten en relaties op te sporen.

Vertrouw erop dat alles wat je in je meditatie geduldig doorstaat, oplost en niet meer terugkomt. Vertrouw op de kracht en barmhartigheid van de stilte om jou te helpen. 

meer Zijn de verhalen uit de Bijbel waar gebeurd?

Moeilijke vraag. Ja, de Bijbelse verhalen zijn gebaseerd op historische ervaringen van Godzoekers. En nee, de literaire vorm van die verhalen is vaak geen puur feitelijk verslag.

De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek met boeken in heel verschillende genres. Sommige bevatten veel historische feiten. De passieverhalen van Jezus vermelden bijvoorbeeld veel precieze details.

Andere boeken zijn creatiever en rijk aan beelden. Het eerste scheppingsverhaal (ja, de Bijbel heeft er twee!) is zo’n voorbeeld. Het is ontstaan rond 500 voor Christus, tijdens één van de zwaarste crisissen uit de geschiedenis van Israël: de ballingschap in Babylonië. Volgens de Babylonische cultuur waarin het volk van Israël dreigde opgenomen te worden, was de wereld ontstaan uit de brokstukken van de strijd tussen wraakzuchtige en gewelddadige goden. Het eerste scheppingsverhaal in de Bijbel is meer bedoeld als een lofzang op een liefdevolle, trouwe en leven-scheppende God, dan als een feitelijk verslag. Je kan het zelfs beluisteren als een protestsong.

Leer bidden en mediteren met de Bijbel

 
Stel jouw vraag (anoniem)

En wij beantwoorden ze zo snel mogelijk. Liever een persoonlijk antwoord? Stuur dan een bericht

Delen

         
x Delen via e-mail